Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 20 juni

Måndagen den 20 juni kl. 18.00 är det dags för kommunfullmäktige i Medborgarhuset.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Bland ärendena:

  • Information om arbetet med Stora torg
  • Antagande av fördjupad översiktsplan för
    östra Eslöv
  • Antagande av förslag till Trafikstrategi
    2035 för Eslövs kommun
  • Vårprognos 2022

Följ gärna mötet digitalt

Mötet är offentligt och går att följa på plats i Medborgarhuset. Det kan också följas digitalt via kommunens webbplats. Sammanträdet sänds direkt och kan också ses i efterhand.

Mötet äger rum i Medborgarhusets A-sal kl. 18.00.

Se alla ärenden och kallelsen

Se sammanträdet via webbsändning direkt eller i efterhand

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window