Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 14 juni

Måndagen den 14 juni  kl. 18.00 har kommunfullmäktige sammanträde. Mötet är offentligt och går att följa på plats i Medborgarhuset. På grund av coronapandemin uppmanar vi dock åhörare att i första hand följa mötet digitalt via kommunens webbplats. Sammanträdet sänds direkt och kan också ses i efterhand.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window