Kommunfullmäktige sammanträder den 28 oktober

Måndagen den 28 oktober är det dags för nästa möte med kommunfullmäktige. Välkommen att följa mötet på plats eller via webben, direkt eller i efterhand!

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Mötet äger rum i Medborgarhusets A-sal och börjar kl. 18.

Bland ärendena:

  • Godkännande av delårsrapport 2019 samt komplettering av finansiella mål för kommunkoncernen
  • Antagande av policy för medborgardialog
  • Antagande av överenskommelse mellan idéburen sektor och Eslövs kommun
  • Antagande av policy för inköp och upphandling i Eslövs kommun

Se alla ärendena och kallelsen

När mötet börjar kan du följa det via denna länk.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window