Kommunfullmäktige sammanträder den 19 december

Måndagen den 19 december  är det dags för årets sista möte med kommunfullmäktige. Välkommen att följa mötet på plats eller via webben, direkt eller i efterhand!

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Mötet äger rum i Medborgarhusets A-sal och börjar denna gång kl. 15. OBS tiden!

Bland ärendena:

  • Fastställande av budget 2023 samt flerårsplan 2024–2026
  • Val till nämnder, stiftelser och styrelser m.m. för mandatperioden 2023–2026
  • Antagande av taxor inom miljöområdet.

Se alla ärenden och kallelsen

När mötet börjar kan du följa det via denna länk.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window