Kommunens gör en lex Maria-anmälan

Ett klagomål på vård har inkommit till Eslövs kommun. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, bedömer klagomålet som allvarligt och en utredning har påbörjats.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer att patienten har utsatts för allvarlig vårdskada, då det finns brister i dokumentationen och i det strategiska riskförebyggande arbetet. Ärendet har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kommunens socialt ansvariga samordnare, SAS, kommer att utreda övriga omständigheter i ärendet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window