Kommunen tar över förpackningsinsamlingen

Den 1 januari 2024 tar kommunerna över insamlingsansvaret för förpackningar. Detta är ett beslut från Sveriges regering för att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt. För Eslöv betyder det att MERAB, som idag ansvarar för återvinningscentralerna, även ansvarar för återvinningsstationerna, det vill säga de obemannade stationer där privatpersoner kan lämna förpackningar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

De nya reglerna för avfallshantering ökar kraven på att sortera avfall, både för privatpersoner och verksamheter.

Bland annat ska flytande ätligt fett eller ätbar olja sorteras ut från ditt avfall. Du kan samla fettet i en behållare och sedan lämna in detta på återvinningscentralen.

Kärl byts ut till fyrfackskärl

MERAB håller på att byta ut hela och tvådelade kärl till fyrfackskärl. Till 1 januari 2025 kommer alla hushåll i Eslövs kommun att ha fastighetsnära insamling av avfall.

Nytt på återvinningscentralerna

För återvinningscentralerna betyder det nya ansvaret att allt förpackningsmaterial ska samlas in där.

Förutom de vanliga förpackningarna (papper, plast, metall, glas) som du kan lämna på de obemannade återvinningstationerna ska återvinningscentralerna också samla in träförpackningar och ”övriga” förpackningar, till exempel av textil och porslin.

Många återvinningsstationer

Återvinningstationerna är till för de hushåll som inte har fastighetsnära insamling via fyrfackskärl  eller om utrymmet i sopkärlet vid någon tidpunkt inte skulle räcka till.

Det finns flera återvinningsstationer i varje kommun, ofta på välbesökta platser som till exempel vid dagligvarubutiker och idrottsplatser. Här hittar du en lista på återvinningsstationer i Eslöv, Hörby och Höör.

Felanmälan

Vid överfulla containrar och nedskräpning på återvinningsstationerna ska du från och med januari kontakta MERAB.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window