Kommunen köper Gyaskogen och säkrar natur- och rekreationsområdet

Eslövs kommun köper Gyaskogen i Stehag. Därmed säkras det 55 hektar stora naturområdet där det bland annat finns promenadstigar och motionsslingor.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Beslutet att föreslå köpet av skogen från en privat markägare fattades av en enig kommunstyrelse. Ärendet ska upp på kommunfullmäktige den 13 december och även Länsstyrelsen behöver ge sitt tillstånd till köpet.

Viktigt område för vår kommun

– Gyaskogen är ett oerhört viktigt område för vår kommun. Vi har inte mycket skog i egen regi. Nu kan vi säkerställa området för rekreation och fritidsaktiviteter, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Eslövs kommun äger redan idag den del av Gyskogen som ligger allra närmast Stehags samhälle.

Lätt att ta sig till Gyaskogen

I området finns ett belyst elljusspår och olika promenadstigar. Läget invid Stehags samhälle med järnvägsstation och busshållplatser gör skogen tillgänglig för många.

– Närheten till kollektivtrafiken gör att många lätt kan ta sig dit och njuta av naturen. Det är ett mycket viktigt område inte bara för Stehagsborna utan för hela vår kommun, säger Catharina Malmborg, kommunstyrelsens förste vice ordförande (M).

Den del av Gyaskogen som nu föreslås köpas in består av både löv- och barrskog och är 55 hektar stor. Det motsvarar ungefär 78 fotbollsplaner. Köpesumman är 14,3 miljoner kronor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window