Kommunen gör en IVO-anmälan

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har beslutat att Eslövs kommun ska göra en anmälan om misstänkta missförhållanden på vård- och omsorgsboendet Bergagården i Eslöv. Den så kallade IVO-anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

En Lex Sarah-utredning görs nu av kommunens SAS, socialt ansvarig samordnare, och MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Rätt åtgärder sätts in

Under tiden utredningen pågår fråntas omvårdnadspersonalen på en avdelning rätten att utföra vissa arbetsuppgifter, det kan till exempel vara att dela ut medicin till brukare. De uppgifterna utförs under perioden istället av personal från andra avdelningar.

I IVO-anmälan står bland annat:

I dagsläget har inga allvarligt missförhållande uppdagats men nämnden bedömer att det finns påtaglig risk för att allvarligt missförhållande kan uppstå om bristerna inte åtgärdas.

– Då det finns misstankar om allvarliga brister måste vi ta detta på största allvar. Därför gör vi IVO-anmälan och går till botten med vad som skett för att kunna sätta in rätt åtgärder, säger Tony Hansson, ordförande vård- och omsorgsnämnden .

Tillfälliga handledare stöttar

Ett antal åtgärder genomförs nu och andra planeras inom kort för att garantera omvårdnaden.

– Exempelvis görs en omfördelning av personalen samtidigt som tillfälliga handledare sätts in för att stötta omvårdnadspersonalen. Dessutom ser vi över behovet av eventuell utbildning, säger Josef Johansson förvaltningschef för Vård och Omsorg.

Bergagården är ett särskilt boende med totalt 48 platser på fem avdelningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window