Kommunalt fastighetsbolag säljs till privat aktör

Eifab, Eslövs Industrifastigheter AB, ägs av Eslövs kommun sedan 1957. Nu säljs bolaget med ett underliggande fastighetsvärde på 54 miljoner kronor till AB Lomma Tegelfabrik.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vid signeringen av avtalet i Eslövs stadshus deltog, från vänster: Johan Tegner, AB Lomma Tegelfabrik, Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, Eva Hallberg, kommundirektör, Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande, Åsa Simonsson, tillväxtchef Eslövs kommun, tillika avgående vd för Eifab, Linus Book och Johan Linhuvud, Kommersiella fastigheter i samarbete med Swedbank, Erik Brunsson, Enckell Advokatbyrå och Wilhelm Bergengren, vd AB Lomma Tegelfabrik.

Eifab har till uppgift att bygga och förvalta fastigheter för industri-, kontors- eller serviceändamål. Lokalerna hyrs företrädesvis ut till privata externa aktörer. Bolaget äger och förvaltar 16 000 kvadratmeter industri- och verksamhetslokaler i Eslöv som nu tas över av AB Lomma Tegelfabrik – ett familjeföretag som förvaltar ett blandat bestånd med bostäder i Malmö och Landskrona samt kommersiella fastigheter på olika orter i västra Skåne.

– AB Lomma Tegelfabrik är mycket nöjd med att förvärva ett välskött fastighetsbestånd i en attraktiv tillväxtkommun. Vi ser fram emot ett gott samarbete med både kommunen och befintliga samt nya hyresgäster, säger vd Willhelm Bergengren.

Stort intresse

Eifab bildades 1957 i syfte att vara en aktiv aktör på fastighetsmarknaden i Eslöv. På senare år har flera privata aktörer etablerat sig med samma syfte. Eslövs kommun har inte kunnat och ska inte heller konkurrera med privata aktörer. Beläggningen har varit svag och kommunen beslutade därför att undersöka intresset genom att lägga ut bolaget till försäljning. Intresset har varit stort, elva aktörer la ett indikativt bud på bolaget.

Det underliggande fastighetsvärdet är bestämt till 54 miljoner kronor. Köpeskillingen fastställs först på överlåtelsedagen.

– Vi önskar AB Lomma Tegelfabrik lycka till med sin etablering i Eslöv och ser fram emot att välkomna en ny part i Eslövs näringsliv, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Om Eifab

Eifabs syfte är att skapa tillväxt och utveckling för Eslövs kommun genom att tillhandahålla lokaler för företag att etablera sig och utvecklas i.

Eifab erbjuder klimatsmarta, innovativa och dynamiska fastighetslösningar till företag och offentlig verksamhet som växer och utvecklas inom Eslövs kommun. Exempel på hyresgäster är ETAC, Studio Aktiv24, Actic, Securitas, Svensk Direktreklam och Eslövs kommun för att nämna några.

Läs mer om Eifab: Välkommen | Eslövs Industrifastigheter
Läs mer om AB Lomma Tegelfabrik: Om AB Lomma Tegelfabrik

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window