Klartecken för att bygga nya Sallerupskolan

Eslövs kommun har nu fått klartecken att gå vidare och riva nuvarande Sallerupskolan för att bygga en ny modern och större skola på samma område.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Nuvarande Sallerupskolan ska ersättas med en ny, modern och större skola.

– Det känns bra att äntligen få igång projektet. Elever och personal har fått vänta längre än planerat på grund av omständigheter som vi inte kunnat råda över. Samtidigt har vi klarat att hålla igång skolan och kunnat bedriva god undervisning under väntetiden, säger David Westlund (S), ordförande i barn- och familjenämnden.

Förvaltningsrätten ger klartecken

Planen var att komma igång med den nya Sallerupskolan hösten 2022. Men upphandlingen överklagades och projektet fick läggas på is medan ärendet avgjordes av förvaltningsrätten. Rätten har nu avgjort ärendet och går på kommunens linje.

Sallerupskolan är drygt 40 år gammal och mycket nedgången. Under tiden överklagandet behandlats har de yngsta eleverna fått flytta ut. Förskoleklassen finns nu i före detta Jonasbos lokaler och årskurserna 1–3 har sin undervisning i paviljonger på skolområdet.

– Det kommer de att fortsätta med under hela byggtiden. Först om ungefär två år kan de flytta in i den nya skolan. Men fullgod undervisning kan bedrivas i de tillfälliga lokalerna. Paviljonger idag håller god standard, säger David Westlund.

Börjar bygga i höst

Eleverna i årskurs 4–6 kommer till skolstarten efter sommaren att tillfälligt flytta till Källebergsskolan, som står tom sedan verksamheten där flyttat till nya lokaler på blivande Vasavångskolan.

– Efter den här terminen, sannolikt i början av hösten, startar rivningen av skolan och därefter kan den nya byggas.

Nya Sallerupskolan kommer att kunna ta emot fler elever än den gamla.

– Det blir tre klasser i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 6. Det är mycket positivt både för eleverna, personalen och Eslövs kommun som får ett nödvändigt tillskott av skollokaler, säger David Westlund.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window