Klart med vinnande konst för Stora torg i Eslöv

Stora torg i Eslöv förnyas för framtiden. Samtidigt som torget byggs om i sin helhet, uppförs också ett helt nytt konstverk på platsen. Detta har gjorts möjligt genom en konstdonation från Sparbanken Skåne, tillsammans med dess ägare Sparbanksstiftelsen Finn. En jury har nu utsett konstverket Omväg av Liva Isakson Lundin till det vinnande bidrag som ska uppföras på torget.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Skiss av Liva Isakson Lundin vinnande konstverk
Skiss av Liva Isakson Lundin vinnande konstverk Omväg.

Verket Omväg kommer att placeras i sydvästra hörnet av torget och är en skulptur som upplevs växa upp ur marken, med både kraft och lekfullhet. Materialet är rostfritt stål och anspelar på Eslöv som en tidig järnvägsknut, där stålet har koppling till järnvägen.

Ur juryns motivering:

”Liva Isakson Lundin har utgått från sin egen konstnärliga praktik och skapat ett verk som tycks födas ur den nya torggestaltningen av Stora torg. Konstnären infogar idén om ett dåtida och nutida Eslöv i omvandling. Det är ett både djärvt och samtida förslag som kommer att dra uppmärksamhet till platsen. Liva Isakson Lundin har med originalitet och konstnärlig integritet presenterat en konstnärlig idé som i nästa steg har alla förutsättningar att utvecklas och genomföras.”

Katarina Andrén, VD för Sparbanksstiftelsen Finn och juryns ordförande:

– Alla tre förslag som tävlade höll mycket hög kvalitet. Juryns val föll slutligen på Omväg, som med sin placering och storlek blir ett tydligt blickfång från flera gator kring torget. Verket kommer också att bli en mötesplats, såväl runt skulpturen som inuti den.

Ombyggnaden av Stora torg drar igång i full skala i september och beräknas ta tio månader.

– Vi ser att bankens och stiftelsens engagemang tillför ett värde för alla kommuninvånare. Den offentliga konsten bidrar till att skapa en identitet för både torget och Eslöv som ort, säger Eva Hallberg, kommundirektör i Eslövs kommun, som även deltagit i det sju personer starka juryarbetet.

Övriga tävlande bidrag i skisstävlingen kom från Alicja Kwade och Maria Miesenberger.

Om processen:

Utgångsläge och vision för framtagandet av konstverket har varit ett konstnärligt förhållningssätt till Eslövs historia och nutid, där omvandlingar varit förutsättningar för att staden överhuvudtaget finns och fortsätter att utvecklas. Samtidigt som verket blir en tidsmarkör ska det följsamt vara en del av staden i kommande generationers vardag.

Om konstnären:

Liva Isakson Lundin är född 1990 i Stockholm, där hon också bor och arbetar. 2016 tog hon sin examen på Kungliga Konsthögskolan. Liva Isakson Lundin arbetar främst med storskaliga installationer där material och möten mellan olika material undersöks och formas. Rymd, vikter och balans karaktäriserar hennes uttryck. Liva Isakson Lundin har tidigare bland annat ställt ut på Bonniers konsthall, Västerås konstmuseum och Ahlbergshallen i Östersund.

Varför konst på Stora torg?

Konst kan tillföra en mänsklig dimension i offentliga rum och ge liv i vardagen utan att själv vara ett levande ting. Offentliga konstverk blir en del av platsen, aktiverar den och väcker funderingar. Det kan handla om till exempel verkets estetiska kvaliteter, platsens historia, kollektiva minnen eller relationer. I Eslövs kommun spelar kulturen en viktig roll för kommunens attraktivitet och konst är därför viktig för platser som Stora torg.

Eslövs kommun och konst i samhällsbyggande

Eslövs kommun arbetar med långsiktiga kulturpolitiska mål för att stärka demokratin och mångfalden. Eslövs kommun har valt att använda principen om ”armlängds avstånd” vilket låter den konstnärliga friheten råda och skapar förutsättningar för konstnärliga uttryck att bli en viktig kraft i demokratin. I samhällsbyggande och identitetsskapande har Eslövs kommun valt att offentliga rum ska berikas med konstnärliga uttryck. Praktiska lösningar i stads- och landskapsplaneringen ska väga in estetiska och konstnärliga värden. Med hjälp av det lokala kulturarvet och nyskapande kultur ska kommunens identitet och värden stärkas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window