Klart för Ebo att bygga lägenheter i gamla Spritfabriken

Eslövs Bostads AB går vidare med planen att omvandla den gamla Spritfabriken i Eslöv till lägenheter. Planen är att bygga totalt 55 lägenheter och även ett antal kontorslokaler.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

En inspirationsbild från det framtida spritfabriksområdet. Illustration: LINK Arkitektur

Lägenheterna som Ebo ska bygga i den gamla Spritfabriken kommer att variera i storlek och utformning. Ambitionen är att bibehålla industrikänslan och förena den med moderna material.

En inspirationsbild från det framtida spritfabriksområdet. Illustration: LINK Arkitektur

Kvarterets karaktär bevaras

Spritfabriken lades ner 1957 och har sedan dess bland annat varit ett lagerutrymme, men också en plats för utställningar, svartklubbar och filminspelning.

Byggnaderna vid Spritfabriken är listade som värdefulla för kulturmiljön i centrala Eslöv. De byggnader som är skyddade kommer därför i Ebo:s plan att bevaras och kompletteras med nya byggnader i en stil som harmoniserar med de äldre.

Industrispåret blir gång- och cykelstråk

Det gamla industrispåret för tåg ska i samband med detta bli ett gång-och cykelstråk. Syftet är att binda samman området med centrum och stationen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglovet den 25 mars. Det träder i kraft när tiden för överklagan är förbi.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window