Karlsrobadet håller stängt på grund av legionellabakterier i duschar

Karlsrobadet i Eslöv stänger på grund av att legionellabakterier har upptäckts i omklädningsrummens duschar. Sanering pågår och efter det ska nya prover tas innan all verksamhet kan starta igen. Inga bakterier finns i bassängernas vatten men av säkerhetsskäl hålls hela badanläggningen stängd till nya prover säkerställer att legionellabakterierna är helt borta.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Enligt reglerna tas prover regelbundet på vattnet i själva bassängerna. Det senaste rutinprovet togs den 11 december och visar inga föroreningar.

Legionellbakterierna har enbart påvisats i omklädningsrummens duschar. Övrig verksamhet – som bowlinghallen och gymmet – påverkas inte då de har egna varmvattensystem.

Kontaktades av Smittskydd Skåne

Legionella är en bakterie som kan orsaka svår lunginflammation (legionärssjuka). Enligt Region Skåne kan man inte bli sjuk genom att svälja förorenat vatten utan enbart om man andas in smittade vattenpartiklar och samtidigt har nedsatt immunförsvar. Inkubationstiden är två till tio dygn.

Smittan upptäcktes då Karlsrobadet via Smittskydd på Region Skåne uppmanats att ta extra vattenprov i hela badanläggningen.

Anledningen var att en patient som sökt vård visade sig vara drabbad av legionella. Den obligatoriska smittspårningen visar att personen besökt bland annat Karlsrobadet i Eslöv.

Finns enbart i omklädningsrummens duschar

Eslövs kommun uppmanades att ta prover på vattnet på Karlsrobadet. I det läget var det dock inte nödvändigt att stänga badanläggningen. Som en extra säkerhetsåtgärd har duscharna varje dag spolats igenom innan anläggningen öppnat.

Då prover nu visar att legionellabakterien finns i omklädningsrummens duschsystem har badet omedelbart stängts.

Vattenledningarna chockkloreras

Idag torsdag kommer hela vattensystemet att chockkloreras. Kloret ska verka i vattenledningarna i 24 timmar innan de kan spolas och nya prover tas. Först därefter vet man när badet kan öppna igen.

Karlsrobadet byggdes 1969 vilket innebär att det finns äldre vattenledningar under anläggningen.

Legionella kan enligt experter uppstå i stillastående varmvatten som håller lägre temperaturer. De kan till exempel förekomma om det finns vattenkranar som inte används regelbundet vilket är fallet i Karlsrobadets källare.

I samband med saneringen tittar man även – i samråd med experter på ämnet – på hur man ska minimera risken att problem med legionellabakterier kommer tillbaka.

Alla månads- och årskort kommer att förlängas med det antal dagar som Karlsrobadet håller stängt.

Kontakta 1177 om du är orolig

Du som känner oro kan läsa mer om legionella på Regions Skånes webbplats – där når du även  sjukvårdsupplysningen och vården.

Läs mer om legionella på vårdhandboken.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window