Kärleksvecka på Bergagymnasiet

För att belysa frågor om barnkonventionen, hedersrelaterat våld och förtryck genomför Eslövs kommun denna vecka en kärleksvecka på Bergagymnasiet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Charlotta Andersson, Sia Brorsson, Rädda Barnen, Åsa Löfkvist och Sara Arnesson, ungdomsmottagningen, Maria Lindstrand, Eslövs kommun, och Ibrahim Abou Alpha, Rädda Barnen, är några av de representanter som eleverna på Bergaskolan möter under kärleksveckan.

Initiativet till kärleksveckan kommer från Bergagymnasiet med avsikten att nå ut till eleverna för att prata om barnkonventionen och barn och ungdomar som individer med egna rättigheter.

– Samhällets arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck måste bli bättre. I Eslövs kommun har vi intensifierat det förebyggande arbetet genom att söka upp och möta eleverna i deras vardagsmiljö, skolan, för att prata om den här typen av frågor, berättar Maria Lindstrand, samordnare mot våld i nära relation i Eslövs kommun.

Levandegör ungas rättigheter

Anledningen till att årets kärleksvecka utgår från barnkonventionen är utifrån ett rättighetsperspektiv där samverkansgruppen med kommunen, Rädda Barnen, UMO, räddningstjänsten, Tjejjouren och Svenska kyrkan, bidrar till att levandegöra barns och ungdomars rättigheter. Det breda deltagandet syftar till att ge eleverna ett ökat förtroende för de myndigheter och organisationer som fungerar stöttande för den här typen av frågor.

– Det är jätteviktigt att eleverna har förtroende för myndigheter och organisationer för att de ska våga söka hjälp. Att prata om kärlek som en mänsklig rättighet och hur denna känsla ibland kontrolleras, ger en god ingång för att prata om rättigheterna i stort. Att inte fritt få välja fritid, vänner, utbildning och vem man vill vara ihop med är en inskränkning på elevens rättigheter. Därför är det viktigt att ge dem goda kunskaper om deras rättigheter och att de får lära sig vem och vilka som kan hjälpa till om de skulle hamna i en situation där de känner sig kontrollerade.

Diskussionslekar kring barnkonventionen

Förutom att finnas tillgängliga i korridorerna under rasterna för att möta eleverna och diskutera rättigheter och olika dilemman, kommer det även att genomföras lektionspass där eleverna får jobba med diskussionslekar utifrån barnkonventionen och mänskliga rättigheter samt att prata om våld i hederssammanhang.

– Nu hoppas vi bara på nyfikna och diskussionssugna elever så vi får bra samtal i ämnet kring kärlek, barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna, avslutar Maria Lindstrand.

Denna vecka är det kärlekstema på Bergagymnasiet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window