Kandiderande biosfärområde söker nytt namn

Höga naturvärden och ett spännande kulturarv. Kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo är på väg att förverkliga drömmen om ett gemensamt biosfärområde. Men att komma på ett passande namn är en delikat sak. Nu bjuds allmänheten in att hjälpa till.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Området mitt i Skåne kan bli Sveriges åttonde biosfärområde.

Området som breder ut sig mitt i Skåne är en vacker och omväxlande kulturbygd med en unik biologisk mångfald. Om några år kan den vara Sveriges åttonde biosfärområde. Men vad ska det heta?

Under sommaren kan allmänheten bidra med nya namnförslag på området som idag går under namnet Vombsjösänkan. Det vinnande förslaget lanseras under Biosfärfestivalen i september.

Alla kan föreslå namn

Reglerna kring namntävlingen är inte särskilt stränga. Alla kan komma med förslag, även du som inte bor eller verkar i området. Det nya namnet kan anknyta till allt från en djur- eller växtart till en framträdande naturtyp eller en viss sorts kulturarv som är karaktäristisk för området. Det vinnande förslaget koras av en styrgrupp bestående av representanter från Eslövs, Lunds och Sjöbo kommun. Det nya namnet lanseras under Biosfärfestivalen i september.

Tävlingen pågår 14 juni–1 september. Mejla ett eller flera förslag till kandidaturens kommunikatör kaj.svensson@coompanion.se

– Ett framtida eventuellt biosfärområde spänner över många olika naturtyper och olika sorters bebyggelse i tre kommuner så det är ingen lätt uppgift att hitta ett namn som sammanfattar området. Vi hoppas att allmänheten vill hjälpa oss att klura ut något bra, säger Sara Ericsson, koordinator på Biosfärområde Vombsjösänkans kandidatur.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window