Joel Sallius plats vid stadsparken hägnas in

I samband med förberedelserna för ombyggnaden av stadsparken och Joel Sallius plats i Eslöv togs markprover för föroreningar. Proverna visade på föroreningar av tungmetaller i marken på Joel Sallius plats. Som en försiktighetsåtgärd rekommenderar tillsynsmyndigheten nu att platsen hägnas in tills den blir sanerad.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det är vanligt med föroreningar efter gamla industrier i stadsmiljöer. Förr fanns det inga miljölagar och inte så stor kunskap om ämnens påverkan på människor och miljö.

På och vid Joel Sallius plats har det under 1800-talet och fram till runt 1950-talet funnits en yllefabrik och maskintillverkning.

Joel Sallius plats saneras i samband med ombyggnationen

Föroreningarna på Joel Sallius plats är tungmetaller och ämnen som till exempel arsenik. Eftersom att föroreningarna förekommer ytligt i jorden hägnas platsen in för att inte riskera människors hälsa.

Joel Sallius plats kommer att saneras i samband med ombyggnation av Stadsparken, som planeras att starta under vintern 2022/2023. Till dess att platsen blivit sanerad rekommenderar tillsynsmyndigheten i Hörby kommun att den som en försiktighetsåtgärd ska hägnas in.

– Då vi omöjligt kan veta säkert hur ytligt föroreningarna ligger tar vi det säkra före det osäkra och hägnar in området, säger Magnus Hall, enhetschef på gata, trafik och park.

Läs mer ombyggnationen av Stadsparken och Joel Sallius plats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window