Ja till nybyggt LSS-boende

Vård- och omsorgsnämnden föreslår inför nästa kommunstyrelsemöte ett undertecknande av hyreskontrakt för ett nytt boende för vuxna med särskilt stöd och service enligt LSS, med inflyttning hösten 2019.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Förvaltningen för Vård och Omsorg har under ett par års tid sökt lämpliga lokaler för att kunna skapa fler boendeplatser för vuxna inom LSS.

– Förutom att det finns ett behov av fler bostäder för nytillkomna brukare, så behövs fler anpassade bostäder med bättre tillgänglighet, då en del av de befintliga lägenheter används som idag inte är förenliga med Socialstyrelsens föreskrifter, säger Tony Hansson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Anledningen till att det tagit tid att hitta lämpliga lokaler är att förvaltningen haft svårt att hitta en byggherre som har kunnat möta och uppfylla de krav som finns för ett LSS-boende.

– Vi har sedan tidigare kontakt med BA Bygg som har LSS-bostäder i sitt fastighetsbestånd och planerade för ett nytt hyreshus vid Föreningstorget. Där blev det möjligt för oss att hyra tre våningar med totalt femton lägenheter, varav tretton av dessa blir boendelägenheter. Två av lägenheterna kommer att användas som gemensamhets- och personalutrymme, berättar Tony Hansson.

– Med detta bostadstillskott hoppas vi kunna minska den väntelista till LSS servicebostäder som finns, samtidigt som vi kommer att kunna erbjuda nya lägenheter till brukare som bor i lägenheter som inte är anpassade till dagens krav på tillgänglighet och övriga verksamhetsspecifika anpassningar, menar Negar Jalilpour, verksamhetschef Funktionsnedsättning.

Hyresavtalet skickas nu vidare till kommunledningskontoret för undertecknande.

För mer information kontakta Tony Hansson, 0705-21 01 13, eller Negar Jalilpour, 0722-34 80 08.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window