IVO avskriver anonym anmälan om missförhållanden på Kärråkra demensboende

Utredningen av den anonyma anmälan om allvarliga missförhållanden på Kärråkra demensboenden är nu klar. Inspektion för vård och omsorg, IVO, avskriver ärendet då det inte finns något som tyder på att anklagelserna stämmer.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Tidigare i år fick IVO en anonym anmälan där det bland annat påstods att personalen på Kärråkra demensboende hade använt våld mot brukare.

Det ledde till att Eslövs kommuns socialt ansvariga samordnare, SAS, gjorde en omfattande utredning om förhållandena på Kärråkra.

Enligt den omfattande utredningen, där bland annat personal, brukare och anhöriga intervjuats, finns inget som tyder på att påståendet om missförhållande stämmer. Det bekräftas nu av IVO som avskriver ärendet.

Bättre arbetsrutiner

I samband med utredningen identifierades flera arbetsrutiner som behöver förbättras, och en åtgärdsplan presenterades för IVO. Det handlar bland annat om bättre introduktion för nyanställda.

Vård och Omsorg kommer nu att fokusera på att tillämpa dessa åtgärder för att säkerställa en trygg och god vård på kommunens demensboenden.

Inga allvarliga missförhållanden har upptäckts på Kärråkra demensboende

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window