IVO är nöjd med åtgärder som gjorts på Bergagården

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är nöjd med de åtgärder som gjorts på vård- och omsorgsboendet Bergagården i Eslöv. Därmed avslutar IVO ärendet om misstänkta missförhållanden utan att vidta några åtgärder.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

IVO-anmälan enligt Lex Sarah gjordes av vård- och omsorgsnämnden i Eslövs kommun i april i år.

Enligt anmälan ska bland annat de boende på en avdelning ha fått vänta för länge på sin medicin och på att få hjälp med att sköta sin hygien. Personer i personalen ska också ha brustit i sitt bemötande mot de boende.

Togs på stort allvar

– Även om inga missförhållanden kunde påvisas i vår interna utredning, gjorde vård- och omsorgsnämnden bedömningen att vissa brister behövde åtgärdades för att förhindra och förebygga att de boende skulle kunna drabbas negativt. Vi tog misstankarna på stort allvar och därför gjordes IVO-anmälan, förklarar Josef Johansson, förvaltningschef för Vård och Omsorg.

En rad åtgärder sattes in som också gett önskvärt resultat.

Bland annat har en arbetsmiljöutredning genomförts med hjälp av företagshälsovården och en extra sjuksköterska har tillfälligt tillsatts.
Sedan i somras pågår också en utbildning för personalen med fokus på bemötande.

Verksamheten har följts upp ur olika aspekter och ansvariga chefer, kommunens MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterska) och SAS (socialt ansvarig samordnare) har gjort oanmälda besök på Bergagården vid en rad tillfällen.

En i grunden bra verksamhet

– Den samlade bedömningen är att verksamheten på Bergagården i grunden är bra. De brister som påtalats har snabbt kunnat rättas till. En viktig aspekt som också förtjänar att lyftas fram är allt det goda arbete och omvårdnad om de boende som medarbetarna dagligen utför, säger Josef Johansson.

Inspektionen för vård och omsorg avslutar därmed ärendet utan att vidta några ytterligare åtgärder.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window