Invigningen av Stora Torg och Eslövs centrum skjuts upp till 2022

Förvandlingen av Eslövs centrum är snart fullbordad. Själva Stora torg – centrums hjärta – öppnade i december förra året efter att ha genomgått en fullkomlig förvandling och redan i juni beräknas alla gatorna runt omkring vara klara. Därmed kan hela centrum öppna hela fem månader tidigare än den ursprungliga tidplanen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Stora torg i Eslövs centrum står klart och inom kort öppnar gatorna runt omkring – fem månader före tidplanen. Bild: Christoffer Borg Mattisson

Tyvärr måste planerna på att inviga centrum med en festlighet skjutas på framtiden på grund av coronapandemin. Istället är förhoppningen nu att kunna bjuda in kommuninvånarna till en storslagen torgfest nästa sommar. Preliminärt datum är den 18-19 juni 2022.

– Pandemiläget är så osäkert att vi måste skjuta upp invigningen till 2022. Då hoppas vi i gengäld kunna skapa en härlig torgfest med artister, uppträdanden och aktiviteter. Alla invånare i alla åldrar och från kommunens alla delar är då varmt välkomna, säger Stefan Persson, förvaltningschef för Kultur och Fritid.

Scener, vatten och uteserveringar

Första spadtaget till centrumomvandlingen i Eslöv togs den 8 januari 2020.

Stora torg har sedan dess utvecklats till en plats att mötas, umgås och slå sig ner och koppla av på.

Här finns bland annat flera vattenspel, scener och planteringar. Hela centrum hålls samman med ett nytt gult marktegel och det finns gott om plats för uteserveringar.

Sista gatstenarna läggs just nu

Gatorna runt torget har grävts upp för att byta ut gamla ledningar. Just nu pågår den avslutande delen med att lägga gatsten och granithällar på de sista gatorna och cykel- och gångbanorna.

Dessutom ska det stora konstverket Omvägar, skapat av Liva Isaksson, monteras på Stora torg under våren.

Håller budget och före i tidplanen

– Det är en stor glädje att få uppleva vårt nya attraktiva centrum. Att projektet håller både budget och ligger långt före tidplanen är oerhört positivt. Nu ser vi fram emot att kunna arrangera en stor torgfest nästa sommar, säger kommundirektör Eva Hallberg.

Eventuellt blir det även en mindre mer formell invigning tidigare, om restriktionerna lättas senare i år. Datum är ännu inte bestämt men mer information kommer så snart det blir aktuellt.

Stora torgs webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window