Inspektioner för bättre inomhusmiljö

Eslövs kommun börjar göra förebyggande inspektioner för att se till att de som bor i hyreslägenheter och bostadsrätter har en bra inomhusmiljö. Först ut är flerbostadshus i Billinge och Stockamöllan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det är fastighetsägarens ansvar att se till så att boende i ett hus har det bra där. Det ska till exempel inte vara mögel, skadedjur eller dålig ventilation, säger Isabelle Bjärås, miljöinspektör på Eslövs kommun.

Malmö stad började med arbetssättet

Modellen att jobba med förebyggande inspektioner av flerbostadshus kommer från Malmö. För några år sedan kom det fram att vissa hyresgäster i utsatta områden levde i misär. Malmö stad började då jobba förebyggande för att komma åt problemen.

Isabelle Bjärås, som tidigare arbetat för Landskrona stad, gjorde liknande inspektioner där och upptäckte då att många hyresgäster levde i en dålig miljö.

– Genom att göra de här inspektionerna fick vi veta saker som vi aldrig hade fått reda på annars. Många vet inte om att de kan vända sig till kommunen om fastighetsägare inte åtgärdar brister och många är rädda att de ska bli av med sina kontrakt.

Inspektion utan hyresvärd

Information skickas nu till fastighetsägarna om att inspektioner ska ske. Men det är hyresgästerna som får veta när.

– Tanken är att vi ska göra inspektionerna utan att hyresvärdarna är med. Det ska kännas tryggt för hyresgästerna att påtala eventuella fel och brister, säger Isabelle Bjärås.

Isabelle Bjärås, miljöinspektör på Eslövs kommun.
Isabelle Bjärås, miljöinspektör.

Billinge och Stockamöllan först ut

Även bostadsrättsföreningar omfattas av inspektionerna, även om ansvarsfördelningen för inomhusmiljön kan se lite annorlunda ut jämfört med i hyresfastigheter.

Det är helt frivilligt för hyresgäster att släppa in inspektörerna. Billinge och Stockamöllan är först ut och sammanlagt handlar det om 17 fastigheter och sex olika fastighetsägare.

– Om fastighetsägaren tagit sitt ansvar och lagt undan en del av hyran för underhåll så ska det inte vara några problem. Har man ett bra felanmälningssystem och tar anmälningar på allvar så borde det inte bli några överraskningar, säger Isabelle Bjärås.

Kan anmäla till kommunen

Kommunens miljöinspektörer arbetar utifrån miljöbalken som säger att alla ska leva i en god inomhusmiljö. Hyresgäster som påtalar fel och brister till hyresvärden men inte får gehör kan alltid vända sig till kommunen.

– Vi ska inte vara första instans utan man ska alltid vända sig till hyresvärden först. Men om inget händer kan man anmäla till oss och vi kan då undersöka och se om det är fel och brister som behöver åtgärdas.

Hyresvärdar får protokoll

Det är inte alltid hyresgästerna har rätt. Ibland kan det ha varit den boendes eget beteende som orsakat problem men fastighetsägaren har ett stort ansvar för inomhusmiljön i lägenheter.

Efter inspektionen kommer fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen få en inspektionsrapport där eventuella fel finns med. Kommunen kan då fatta beslut om att fastighetsägaren behöver göra åtgärder för att rätta till problem.

– Det här är något vi kommer att fortsätta med och göra löpande. Fler och fler kommuner går över till att jobba förebyggande för att vi ser att det ger effekt, säger Isabelle Bjärås.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window