Ingen konstaterad smitta på kommunens äldreboenden – kohortavdelningen pausas

Just nu har vi inga äldre med konstaterad smitta på våra vård- och omsorgsboenden i Eslövs kommun. Den speciella kohortavdelningen för patienter med konstaterad smitta pausas därför, men kan startas igen med kort varsel om det behövs.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Isoleringen har också hävts, eller kan hävas inom kort, på de tre avdelningar på Bergagården, Kärråkra och Solhällan där boende tidigare drabbats av covid-19.

Isoleringen hävs

Avdelningen på Bergagården är smittfriförklarad. Alla boende har testat negativt två gånger och det har gått 14 dagar efter sista testsvar.

Alla brukare på avdelningarna på Solhällan och Kärråkra har också testat negativt två gånger. Isoleringen kan med all sannolikhet släppas inom kort då två veckor gått.

– Det är naturligtvis en stor lättnad. Glädjande nog ser vi sedan en tid en nedgång av antalet smittade i både vår verksamhet, i Skåne och landet i övrigt. Men nedgången har börjat plana ut och vi kan långt ifrån andas ut ännu, säger Ingrid Westerlund, verksamhetschef inom kommunens Vård och Omsorg.

Avdelning på Gjutaregården isoleras

Tyvärr har en hel avdelning på Gjutaregården satts i karantän den 17 februari då en person som varit i kontakt med avdelningen testats positivt för covid-19.

Alla 13 boende ska nu testas två gånger. Dessbättre uppvisar ingen av dem symtom så här långt.

Läget något mindre ansträngt just nu

Ingrid Westerlund konstaterar att läget just nu är något mindre ansträngt än det har varit inom kommunens Vård och Omsorg. Det dyker fortfarande upp enstaka fall med symtom både bland personal och boende. Även den som har mycket lindriga symtom testas för covid-19 och isoleras i väntan på provsvaret.

– Just nu har vi läget under kontroll. Vi har få smittspårningar igång och vaccinationerna av de mest sårbara pågår för fullt, säger Ingrid Westerlund.

Alla äldre på särskilt boende snart vaccinerade

Under veckan som börjar den 22 februari kommer alla som bor eller jobbar på något av kommunens särskilda boenden för äldre att ha fått båda sina doser av vaccinet, förutsatt att de vill vaccineras.

Samtidigt pågår vaccineringen av brukare och personal inom hemtjänsten och hemsjukvården.

– Vi ligger bra till när det gäller vaccinationerna i Eslövs kommun. Region Skånes kapacitet att utföra vaccinationer är dock större än de doser som finns. Vår beredskap är god att tillsammans med regionen kunna vaccinera alla grupper efter hand som det finns vaccin, säger Ingrid Westerlund.

Inga chefer går före i vaccinationskön

I Eslövs kommun väljer en majoritet av de som erbjuds vaccin att acceptera. När det gäller personal inom Vård och Omsorg har hittills ungefär 75 procent valt att vaccinera sig.

– I Eslövs kommun har inga chefer gått före i vaccinationskön. Enda undantaget är enhetschefer på våra särskilda boenden för äldre som jobbar ute i verksamheten och har personlig kontakt med brukare. De vaccineras för både de äldres och sin egen skull, helt enligt planen, säger Ingrid Westerlund.

Så småningom kommer nästa fas av vaccinationerna igång. Även den ansvarar Region Skåne för. Alla kommer att få hem information från Region Skåne i brevlådan när det är dags.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window