Information kring coronaviruset och covid-19

OBS! Vi har gjort en mer överskådlig samlingssida för vår coronainformation fr.o.m. 19 mars.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Här får du senaste nytt samlat från Folkhälsomyndigheten och andra viktiga källor kring coronaviruset och covid-19. Eslövs kommun följer noga händelseutvecklingen. Vi har samlat länkar till sidor där du kan läsa mer om virusutbrottet och vad du ska tänka på. Här finns aktuell information, frågor, svar och råd om vart du kan vända dig om du är orolig.

OBS! Region Skåne meddelar att 1177 Vårdguiden är hårt belastad på grund av frågor om coronaviruset och covid-19. Om du inte är sjuk eller inte har symptom på att du drabbats av viruset, se istället  1177 Vårdguiden eller ring  113 13.

Uppdaterad information 2020-03-17

Digital undervisning på Carl Engström-skolan från och med 18 mars

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderat att landets gymnasieskolor, vuxenutbildningar och yrkeshögskolor från och med  onsdagen den 18 mars går över till distansundervisning för att stoppa spridningen av coronaviruset och covid-19. Det innebär att det inte kommer att bedrivas någon klassrumsundervisning på Carl Engström-skolan i Eslöv. All undervisning kommer att ske via It’s Learning.

Personer över 70  bör begränsa sociala kontakter tills vidare

Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen, i synnerhet i Europa. I Sverige har hittills drygt 1 000 fall av sjukdomen rapporterats, och det finns tecken på spridning i samhället i framför allt Stockholmsområdet.

Undvik folksamlingar

Nu är det därför läge att vidta ytterligare åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19 i Sverige, och skydda de mest utsatta från att bli smittade. Personer över 70 år uppmanas nu att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

– Och nu har vi en period när man inte ska träffa sina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt. Den som har symtom ska definitivt inte göra det, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Stanna hemma om du är sjuk

Det enskilt viktigaste är fortsatt att den som är sjuk alltid ska stanna hemma, och då undvika nära kontakter med andra människor. Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en förkylning, så det är viktigt att vara vaksam.

De arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån kan överväga att rekommendera detta. Det skulle kunna ha en viss dämpande effekt på spridningen – och därmed avlasta sjukvården – i synnerhet i Stockholmsregionen.

Från och med den 17 mars och tillsvidare införs nya måltidsrutiner i kommunens förskolor och skolor

Som alltid gäller att god handhygien är oerhört viktigt för både barn och vuxna!

För samtliga gäller:

 • Mindre grupper vid borden under måltiderna
 • All mat som exponerats vid serveringen kasseras
 • Redskap i serveringen byts ofta
 • Extra rengöring av samtliga ytor
 • Vattenautomaternas tappkranar och spolrör rengörs oftare
 • Utvidga avståndet mellan bord i matsalen om det är möjligt

Så här gör vi nu i våra förskolor:

 • Maträtter enligt matsedel

Så här gör vi nu i våra grundskolor:

 • Salladsbuffén minimeras till två sorter
 • Maträtter enligt matsedel

Så gör vi nu på Carl Engström-skolan till och med 17 mars, därefter övergår verksamheterna till digital undervisning:

 • Kökets personal serverar ut sallad och varm mat till eleverna. Salladen minimeras till två sorter.
 • Två varma maträtter

Uppdaterad information 2020-03-16

Det finns nu en allmän smittspridning i samhället, främst i Stockholmsområdet. På dagens presskonferens om coronaepidemin i Sverige rådde statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten därför de i Stockholmsområdet som kan att jobba hemifrån.

Smittskydd Skåne rapporterar om en omfattande spridning. Därför är det inte längre möjligt att ta prover från personer som har rest i riskområden. Arbetet inriktas nu på att skydda de sårbaraste grupperna och på dem som måste läggas in för vård. Provtagningar på dessa svårare sjuka patienter görs för att skydda personal i sjukvårdsmiljö.

Friska personer som insjuknar ska stanna hemma två dagar efter att de har tillfrisknat. Detta innebär att samtliga symptom från sjukdomen ska vara borta. Därefter ska dessa personer stanna hemma två dagar till. Alla måste ta ett stort egenansvar och skydda de mest utsatta i samhället!

Hittills har Region Skåne tagit covid-19-prov på 2 100 personer och identifierat 206 personer med smitta. De allra, allra flesta av dem som smittats är/har varit lindrigt sjuka.

Kärråkra och Ölycke stänger för externa gäster

På våra äldreboenden följer vi Folkhälsomyndighetens råd gällande coronaviruset och covid-19. För att minimera smittspridningen stänger vi matsalarna på Kärråkra och Ölycke servicehus för externa matgäster.

För externa matgäster som brukar äta i våra matsalar och som inte kan tillaga eller köpa hem mat under perioden som matsalarna hålls stängda, erbjuder vi möjligheten att köpa lunchportioner på både Kärråkra och Ölycke servicehus för att ta med hem.

Beställning och tillvägagångssätt får du genom samtal med respektive kök.

Vänligen kontakta:
Kärråkra 0413-626 25
Ölycke servicehus 0413-641 82

Alegården stänger mars ut

För att förhindra smittspridning av coronaviruset och covid-19 håller Alegårdens dagverksamhet på Trollenäsvägen 2, stängt från den 17 mars till, i första hand, den 31 mars. Besked om och när verksamheten är igång meddelas den 30 mars.

Uppdaterad information 2020-03-13

Se gärna Folkhälsomyndighetens presskonferens, där du bland annat får veta varför det i dagsläget inte är aktuellt att stänga skolor. OBS! Sändningen startar först cirka elva minuter in i filmen.

Ny fas kräver nya insatser mot covid-19

Arbetet med att bromsa spridningen av covid-19 i samhället går in i en ny fas, som kräver andra insatser än tidigare. Fokus ligger nu på att fördröja smittspridning i befolkningen, och samtidigt på att skydda de äldsta och sköraste mot sjukdomen.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för samhällssmitta av covid-19 är mycket hög. Detta innebär att den tidigare strategin att fånga alla fall av sjukdom, genom att provta personer som får symtom efter att ha rest i vissa områden utomlands, inte längre är den som är mest effektiv.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu provtagning av personer med behov av sjukhusvård som haft ett akut insjuknande i feber eller luftvägssymtom utan annan känd orsak. Dessutom rekommenderas provtagning av personal som arbetar med sjukvård och omsorg av äldre och som insjuknar med feber eller luftvägssymtom.

Sjuka ska stanna hemma

Det innebär att alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symptom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra. Detta gäller inte minst personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Syftet är att hindra att smittan sprids inom sjukvården och äldreomsorgen. Här finns de personer som löper störst risk att få svår sjukdom och behöver skyddas i första hand.

De flesta blir friska

Det finns ingen specifik medicinsk behandling mot covid-19. Nästan alla får lindrig sjukdom och tillfrisknar efter en tids egenvård i hemmet.

– Det viktiga är att alla tar sitt ansvar och stannar hemma när man inte är frisk, och för säkerhets skull två dygn efter det att man tillfrisknat och blivit symtomfri, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Stanna hemma om du blir sjuk!

Genom att stanna hemma när man är sjuk, och då undvika nära kontakt med andra människor, och genom att tvätta händerna noga kan alla bidra till att dämpa takten i smittspridningen. Om väldigt många blir sjuka samtidigt skulle det innebära en enorm belastning för både hälso- och sjukvården och samhället som helhet.

Besöksförbud på vårdavdelningar och mottagningar

Besöksförbud gäller i Region Skåne för anhöriga som vill besöka inlagda patienter på vårdavdelningar eller mottagningar. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd. Det beslutas av ansvarig vårdpersonal. Besöksförbudet ska minska risken att inlagda patienter smittas av covid-19.

Endast tidsbokade besök på mottagningar

För att minska risken för smittspridning av covid-19 ställs drop-in-tider in på exempelvis vårdcentraler. Du kan kontakta din mottagning och boka en tid.

Råd till allmänheten

 • De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården.
 • Blir du sjuk och inte behöver vård, stanna hemma för att undvika att smitta andra – framför allt äldre personer.
 • Följ egenvårdsråd på webbplatsen 1177.se. Du behöver bara ringa 1177 om du känner dig mycket sjuk eller behöver sjukvård.
 • Läs mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se om du har allmänna frågor om covid-19. Här hittar du teckentolkad information om covid-19. Du kan också ringa 113 13.

Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket!

Uppdaterad information 2020-03-12

Skulle någon inom det geografiska området Eslövs kommun vara smittad är det, som alltid, den så kallade patientsekretessen som råder. Den betyder att ingen får, utan någons medgivande, röja misstanke om sjukdom eller konstaterad sjukdomsorsak för andra. Det är bara smittskyddet inom, i vårt fall, Region Skåne som kan besluta om att informera dem som är i riskzonen utifrån smittskyddslagstiftningen.

Som arbetsgivare får alltså inte Eslövs kommun berätta om någon medarbetare eller elev skulle vara smittad, utan det är smittskydd inom Region Skåne som beslutar om eventuella åtgärder.

Patientsekretessen innebär att Eslövs kommun inte heller får veta vilka eller hur många i kommunen (alltså kommunen som ett geografiskt område) är smittade. Vi får bara veta om det rör den delen av vår verksamhet som är kritisk, alltså om väldigt många på ett vård- och omsorgsboende skulle bli sjuka. Då får vi veta för att vi ska kunna vidta åtgärder.

Här kan du följa Folkhälsomyndighetens rapport över antalet fall per region 

Anställda ska avstå från större möten och Karidals verksamhet pausas

Uppdaterad information 2020-03-11

Spridningen av covid-19 är en pandemi

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi. Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder.

Att WHO deklarerar pandemi är ingen signal om att sjukdomen har blivit allvarligare, men 114 länder har nu hittat fall av sjukdomen. Det finns idag mer än 120 000 fall i världen och omkring 4 000 dödsfall.

WHO understryker vikten av att alla världens länder nu förbereder sig för sjukdomen. Det gäller framförallt sjukvården. Man påpekar också att länder som är i början av smittan inte ska vidta extrema åtgärder:

– Det är ett mycket mer effektiv sätt att söka upp och bekräfta fall och spåra deras kontakter, det finns ingen mening med att regeringar isolerar hela samhällen eller stänger skolor, sa Michael J. Ryan, ansvarig för WHO:s krisberedskap vid en presskonferens.

För Sverige innebär detta inte några förändringar i det arbete som pågår. De bedömningar av risk och de viktiga strategier och åtgärder som presenterats de senaste dagarna kvarstår.

Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar

Regeringen har idag fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från och med 12 mars och begränsningen innebär ett maxantal om 500 personer.

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud.

Allmän sammankomst
•    sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
•    föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
•    sammankomster som hålls för religionsutövning
•    teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
•    andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning
•    tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
•    danstillställningar
•    tivolinöjen och festtåg
•    marknader och mässor
•    andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet
Privata tillställningar omfattas inte. Det som avgör är om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs. Förbudet gäller inte heller för dem som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Uppdaterad information 2020-03-10

Mycket hög risk för smittspridning i Sverige

Flera fall av covid-19 har bekräftats i Sverige. De allra flesta bekräftade fall är personer som antingen smittats utomlands eller varit i kontakt med någon som smittats utanför Sverige.  Folkhälsomyndigheten ser nu tecken på så kallad samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu. Läs mer på Folkhälsomyndighetens utbrottsinformation.

Så tvättar du händerna

Se Vårdguidens 1177:s film om hur du tvättar händerna och läs om andra tips, hur du får barn att tvätta händerna och om du behöver använda handsprit.

Uppdaterad information 2020-03-06

Region Skåne följer noga utvecklingen av covid‐19 och utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sjukvården har sedan tidigare stor vana vid att hantera olika slags infektionssjukdomar och det finns väl inarbetade rutiner för smittspårning och vård av patienter med smitta.

Smittspårning pågår

Smittskydd Skåne arbetar med smittspårning kopplat till de personer som har påvisad covid‐19 för att förebygga vidare smittspridning.

Smittspårningen görs för att minska spridningen av sjukdomen. Det betyder att vårdpersonalen och smittskydd tillsammans med den som är smittad försöker hitta vilka fler som kan ha utsatts för smittan. Dessa personer kommer att kontaktas och får rådet att vara uppmärksamma på sjukdomssymtom och i så fall komma för provtagning.

Råd till övriga invånare eller vårdnadshavare

Kontakta 1177 för att få mer information om något av följande stämmer in:

 • Sjukdomssymptom, det vill säga vid feber, hosta eller andningsbesvär
 • Personen har vistats i ett riskområde

Det är viktigt att de som misstänks vara sjuka följer de instruktioner de får och inte åker in till akutmottagningar, vårdcentraler eller infektionsmottagningarna oanmäld. Detta för att undvika eventuell smittspridning.

Har du inga symtom behöver du inte kontakta sjukvården. För att få lämna prov krävs en medicinsk bedömning av sjukvården och en bokad tid.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns uppdaterad information samt frågor och svar om covid-19

Du hittar också information om coronaviruset och covid-19 på 1177 Vårdguiden

Prata med barnen

Här finns bra information för vårdshavare och andra som ska prata med barn kring coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det finns heller inte vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens informationsblad till skolor och förskolor

Vad kan du göra själv?

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att inte vid ögonen, näsan eller munnen utan att först ha tvättat händerna. Detta minskar risken för att du själv blir sjuk.

Den som är har förkylningssymtom bör ta ansvar för att inte smitta andra. Det innebär att hålla sig hemma från arbete, skola och förskola men även vissa fritidsaktiviteter.

Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Snyt dig i pappersnäsdukar och kasta pappret efter användning.

Tvätta händerna ofta för att undvika smitta

Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket!

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk!

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 • Smittsamma mikroorganismer finns överallt i vår omgivning.
 • Den vanligaste spridningen sker via våra händer.
 • God handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv och din omgivning.

Uppdaterad information 2020-03-02

Folkhälsomyndigheten höjer idag risken för allmän spridning av coronaviruset i Sverige från ”låg” till ”måttlig”.

Med anledning av diskussioner om huruvida skolor ska stängas och friska barn hållas hemma har Folkhälsomyndigheten gjort en bedömning 2020-03-01. Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd.

Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.

Läs hela informationen från Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad information 2020-02-26

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att risken är hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset covid-19. utomlands. Detta på grund av den senaste tidens utveckling i omvärlden. Samtidigt bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige som låg.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Förändrad riskbedömning för fall av covid-19 i Sverige (uppdaterad 2020-03-02)

Uppdaterad information 2020-02-24

Med anledning av nya konstaterade fall utanför Kina har Folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationer kring personer som har varit i Iran, Sydkorea samt vissa delar i Kina eller Italien.

Läs informationen från den 24 februari

Information från de ansvariga myndigheterna

Information om coronaviruset på krisinformation.se

Frågor och svar om symptom och hur viruset smittar

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Information från Region Skåne

Information om du har symptom som påminner om influensa

1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning dygnet runt

Information till resenärer

Svensk version

Engelsk version 

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window