Idag startar försvarsövningen Aurora 23

Den militära övningen Aurora 23 har startat och pågår till och med den 11 maj. Det är en av de största övningarna i Sverige på många år och kommer bland annat orsaka störningar i trafiken. Militär personal kommer vara mer synlig än vanligt.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I samband med starten den 24 april sänds ett mobiliseringsmeddelande över hela landet i Sveriges Radio P4. Det är första gången i modern tid som ett mobiliseringsmeddelande sänds via radio inför en övning.

26 000 personer deltar i övningen

26 000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och militärer från 14 andra länder övar tillsammans under Aurora.
Övningen syns i hela Sverige men främst i de södra delarna av landet och på Gotland.

Man övar allt från beredskapshöjning och mobilisering till stora samordnade anfall på marken, i luften och till sjöss. Syftet med Aurora 23 är att höja förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Militära fordon på vägar och i luften

Försvarsmakten övar på sina egna övnings- och skjutfält men även på privat mark. I dessa områden har markägare och boende informerats.

Stora militära transporter på vägarna påverkar trafiken. Lågt flygande helikoptrar och stridsflyg kan orsaka överraskande buller. Militär personal är mer synlig än vanligt.

Radiosänt mobiliseringsmeddelande

För att på ett realistiskt sätt öva mobilisering sänds den 24 april ett mobiliseringsmeddelande ut i radio i samband med starten av Aurora 23.

Meddelandet sänds via Sveriges Radio P4 över hela landet, ungefär som ett meddelande från Trafikredaktionen. Det är första gången ett mobiliseringsmeddelande sänds via radio inför en övning i modern tid.

Meddelandet kommer att låta ungefär så här:

”Detta meddelande är en del av försvarsmaktsövningen Aurora 23. Idag den 24 april, inleds Aurora 23. Du som har fått en inkallelse till krigsförbandsövning (KFÖ) med start den 24 april, ska nu så snart som möjligt inställa dig på den plats som anges i inkallelseordern. Din inkallelseorder gäller, detta är en komplettering. Har du en inkallelseorder med ett annat datum för inryckning, ska du inställa dig den dag som står på inkallelsen. Aurora 23 är en övning och ordern om inställelse gäller endast dig som tidigare har fått en skriftlig inkallelseorder.”

Läs mer om Aurora 23 – Försvarsmaktens webbplats

Försvaret övar i Eslövs kommun 24 april–11 maj

Läs på Försvarsmaktens webbplats om var övningarna kommer att ske

Se aktuellt trafikläge på Trafikverkets webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window