Höjda maxtaxor inom vård och omsorg samt förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Efter beslut av Skolverket höjdes avgifterna för dig som har barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg från den 1 januari 2024. Även maxtaxans tak för vård och omsorg höjdes vid årsskiftet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Varje år beslutar Skolverket om ett nytt inkomsttak för maxtaxan i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Inkomsttaket för år 2024 är 56 250 kronor.

Det innebär att du som har barn på förskola, fritidshem eller i pedagogisk omsorg kan komma att få betala en högre avgift till kommunen från och med fakturan som gäller januari 2024.

1 688 kronor är högsta avgiften

Den högsta avgiften du kan betala för ett barn under år 2024 är 1 688 kronor per månad.

Du kan läsa mer om avgifter inom förskola och fritidshem här: Avgifter och regler – Eslövs kommun (eslov.se)

Maxtaxa för vård och omsorg

Vid årsskiftet höjdes även maxtaxan för vård och omsorg, från 2 359 till 2 575 kronor per månad.

Maxtaxan är den högsta avgift kommunen enligt lag kan ta ut för omvårdnadsavgifter. Maxtaxans storlek finns reglerad i lagstiftning och ändras årligen.

Det innebär att det högsta beloppet du kan betala i vårdnads- eller omsorgsavgift är 2 575 kronor per månad. Det inkluderar inte kostnaden för måltider på kommunens boenden.

Du kan läsa mer om avgifter inom vård och omsorg här: Avgifter och taxor – Eslövs kommun (eslov.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window