Höjd risk för spridning av fågelinfluensan

Nya utbrott av fågelinfluensan gör att det nu är förhöjd risk för spridning av fågelinfluensa i hela Sverige. I flera län, däribland Skåne, är risken extra hög. Alla djurägare uppmanas att hålla sina fåglar inhägnade och är skyldiga att göra allt för att förhindra att smittan sprids.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I flera län i södra Sverige gäller nu skyddsnivå 2. Det innebär bland annat att du som har fåglar ska hålla dem inomhus. I hela Sverige är det viktigt att arbeta förebyggande för att minska risken för spridning av fågelinfluensa.

Det är olika regler i områden med skyddsnivå 2 beroende på om du

  • säljer ägg, kött, kycklingar eller andra produkter
  • bara använder äggen och köttet från dina fåglar i ditt eget hushåll
  • har fåglar i fångenskap för till exempel för uppvisning och utställning
  • har hägnat fjäderfävilt

Reglerna gäller för alla som har höns

Reglerna i skyddsnivå 2 gäller även hobbyhöns. Det innebär att hobbyhöns ska hållas hägnade och utfodras inomhus eller under tak. De får inte gå fritt när risken är stor att de smittas med fågelinfluensan.

Om dina fåglar är sjuka, verkar sjuka eller dör

Du kan misstänka fågelinfluensa om det plötsligt dör många fåglar i din flock. Då ska du genast kontakta en veterinär. Du som djurägare är skyldig att göra allt för att förhindra att smittan sprids.

Stäng in djur som misstänks vara smittade och även alla andra djur i samma flock, om det är möjligt. Inga personer, ägg eller djur som haft kontakt med misstänkt smittade djur får lämna anläggningen förrän en veterinär har bedömt situationen och meddelat vad som gäller.

Läs mer om fågelinfluensan på Jordbruksverkets hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window