Hjälp till att spara på dricksvatten!

Natten till den 13 augusti skedde en större vattenläcka på en av Sydvattens huvudledningar från Vombverket. Under tiden läckan lagas och innan ledningen kan driftsättas igen, har Sydvatten något lägre kapacitet. Läget är allvarligt och VA SYD ber därför alla om hjälp med att spara på dricksvattnet de närmaste dagarna. 

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vädjan om att spara på vatten gäller, förutom Eslöv, även kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö.

– Vi har i dagsläget mycket mindre marginaler än vanligt och det innebär att vi alla måste hjälpas åt att spara på vattnet, så det inte tar slut, säger Josefin Barup, utredningsingenjör på VA SYD.

Reparationsarbetet är igång

Sydvatten meddelar att arbetet med att laga ledningen är i full gång. Efter att läckan lagats måste vattnet i ledningen provtas för att säkerställa att dricksvattnet i kranen håller god kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets krav.

Tack för att du hjälper till! Varje droppe räknas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window