Hjälp till att skydda naturen!

Du som privatperson är jätteviktig i arbetet med att stoppa spridningen av invasiva främmande arter. Nu ber vi om hjälp med att hindra spridningen av blomsterlupiner.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö. I sin nya omgivning sprider de sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa. Detta  medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt. Antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år.

Vad kan du göra?

Du kan hjälpa till att förhindra spridning genom att göra rätt när du hanterar invasiva växter i din trädgård. Du som har exotiska husdjur hemma behöver se till att djur som kan bli invasiva inte kommer ut  i naturen.

BTeckand bild med människor som sitter i en trädgård. Till höger syns flera lila lupiner med blad.
Bild från Naturverkets kampanj om invasiva arter.

Blomterlupinen – vacker men farlig

Snygg och elegant men störigt dominant. Blomsterlupinen tränger undan andra växter vart den än kommer.

Lupin klassas som invasiv art och utgör ett hot mot vår inhemska flora.
Lupinen är lika vacker som den är farlig.

Har du den redan i din trädgård, så gör vad du kan för att hindra att den sprider sig till naturen. Framförallt, låt den inte sätta frö! Så plocka gärna den nu till midsommar innan den satt frö.

Lämna växtrester på avfallsanläggning

Ska du göra dig av med växtmaterial från blomsterlupin, förpacka det i dubbla plastsäckar och lämna det på Rönneholms avfallsanläggning i Stehag. Det är den enda avfallsanläggning i Merabs område som kan ta emot invasiva arter.

Vill du veta mer?

Läs mer om blomsterlupinen

Lär dig känna igen de vanligaste invasiva arterna i trädgården, se vad de ställer till med och vad du kan göra.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window