Hjälp oss utveckla framtidens trafik och resande i Eslövs kommun

Vi behöver din hjälp för att i framtiden kunna ge dig som bor i Eslövs kommun större möjligheter att resa på hållbara sätt. Bidra gärna genom att fylla i kommunens resvaneundersökning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Genom att ta reda på vilka resvanor Eslövsborna har, och identifiera var och hur du behöver transportera dig, kan vi prioritera rätt åtgärder och underlätta för dig att resa hållbart i framtiden, säger trafikingenjör Anna Vilander.

Eslövs kommun kartlägger trafiksystemet och resandet för att hitta saknade länkar, fel och brister. Vi vill gärna ha dina synpunkter för att kunna förbättra vardagen för just dig.

Kom med synpunkter och förslag

Undersökningen består av två delar. En enkät om resvanor och en karta där du som bor och verkar i kommunen kan lägga in synpunkter eller förslag.

– Förslagen som kommuninvånare skickar in kommer att hjälpa oss att prioritera framtida åtgärder på cykelvägar, gator och vägar. Det ger oss också en riktning i vårt arbete med Skånetrafiken kring kollektivtrafiken, säger Katrin Andersson, projektledare för trafikstrategin i Eslövs kommun.

Synpunkterna tas med i arbetet med trafikplanen

Alla synpunkter kommer att utvärderas och prioriteras. Synpunkter och förslag som berör vägar som kommunen ansvarar för tas vidare i arbetet med en trafikplan för Eslövs tätort, Marieholm och Löberöd. I dessa orter har Eslövs kommun huvudmannaskap och kan bestämma över vägar och gator. Här är kommunen väghållare, alltså är ansvariga för drift, underhåll och investeringar.

I resten av vägnätet i kommunen gäller enskilt huvudmannaskap. Detta innebär att det är andra som är väghållare, till exempel Trafikverket, samfälligheter eller vägföreningar. Där kan vi arbeta för att dina synpunkter ska leda till åtgärd, men vi kan inte ta beslut att de ska genomföras.

Besvara enkäten här

Läs mer om enkätundersökningen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window