Hjälp och stöd vid oro och kriser

Vi lever i en orolig tid och det är lätt att känna oro och rädsla inför vad som pågår i världen. Barn och unga kan vara i behov av extra stöd. Rädda Barnen har därför sammanställt råd och tips om hur vi vuxna kan hjälpa och stötta våra unga. På krisinformation.se finns allmänna råd och tips.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Barnen kan behöva stöd och utrymme att uttrycka sin oro och få möjlighet att ställa frågor. Det kan också vara bra att begränsa barnens oro genom att skydda dem från alltför mycket nyhetsrapportering och spekulationer kring utvecklingen.

Din uppgift som vuxen är att lugna och stärka barnets känsla av trygghet, begriplighet och hanterbarhet.

Rädda Barnens råd och tips för att hjälpa barnen hantera sin oro:

  • Ta barnets rädsla på allvar. Lyssna på barnets frågor. Låt barnet sätta ord på sin oro.
  • Svara lugnt och var konkret. Gå inte in på detaljer om barnet inte frågar. Kom ihåg att skilja på dina och barnets känslor. Överför inte din egen oro på barnet.
  • Säg saker som ger barnet hopp. Försök förmedla att det är vi vuxna som har ansvar att hitta lösningar. Inge hopp till barnet genom att prata om de åtgärder som görs för att situationen ska bli bättre. Till exempel att många länder och organisationer går ihop och samarbetar för att få stopp på kriget och hjälpa alla dem som drabbas.
  • Försök att ta en paus från nyhetsrapporteringar. Fundera tillsammans med barnet på hur mycket och vilka nyheter barnet behöver ta del av.
  • Be barnet att vara försiktigt med vad det ser och hör på sociala medier. Förklara att det lätt sprids falsk information på nätet. Om barnet är ute på internet och sociala medier kan det vara bra att ta en diskussion om källkritik. Låt diskussionen utgå från barnets frågor och perspektiv.

Prata med kuratorn på skolan

Om barnet känner stor oro så kan det vara bra att prata med kuratorn på skolan.

Du hittar kontaktuppgifter till ditt barns kurator på skolans hemsida

Lilla.krisinfo.se – Information till barn och unga (krisinformation.se)

Stötta barn som känner oro för krig | Bris – Barnens rätt i samhället

Att prata med barn och unga om krig och kriser – Skolverket

Stöd vid oro

Krisinformation.se har samlat information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.

Stöd vid oro på krisinformation.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window