Hjälp finns att få för dig som är utsatt för våld i en nära relation

Är du utsatt för fysiskt eller psykiskt våld? Då kan du höra av dig till Kriscentrum mellersta Skåne för stöd och hjälp.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Här svarar Sabina Kullberg, som är Eslövs kommun samordnare för våld i nära relationer, på några frågor om hur Kriscentrum jobbar:

Vad är Kriscentrum mellersta Skåne?

Kriscentrum är en öppen samtalsmottagning där personalen är specialiserade mot våld i nära relationer. Att den är öppen innebär att du själv som medborgare i kommunen kan söka dig dit för att få stöd och hjälp. Mottagningen ligger i Lund.

Vem kan vända sig dit?

Alla, vuxna och barn, som upplever att de lever eller har levt i en relation där de farit illa, utsatts för våld eller utövat våld kan söka sig till Kriscentrum. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är våld och lättare att känna igen sig i punkterna nedan:

Kanske känner du dig:

  • Kontrollerad eller begränsad
  • Rädd eller/och hotad
  • Osäker på vad som händer med dig

Eller du kanske befinner dig i eller har befunnit dig i en destruktiv relation.

Det viktiga är att tänka på att våld inte alltid är slag och att du har rätt att söka stöd, oavsett vilken form av våld du är utsatt för, psykiskt, fysiskt, materiellt, sexuellt, digitalt eller ekonomiskt.

Stämmer detta in på dig?

  • Du har svårt att kontrollera din ilska
  • Du slår inte dem i din närhet men det är nära
  • Du känner dig ofta svartsjuk, är osäker på din partner eller osäker på dig själv
  • Du brusar snabbt upp och har svårt att stoppa din ilska
  • Dina barn blir rädda för dig
  • Du kollar din partners telefon
  • Ni har separerat men det är svårt att inte brusa upp när ni ses

Vilken typ av hjälp kan du få?

Alla erbjuds en individuell samtalskontakt. Kriscentrum har även samtalsgrupper för vuxna.

För barn och tonåringar finns Lysmasken. Där får du veta att det inte är ditt fel att vuxna använder våld, att du inte är ensam om att känna som du gör och du får hjälp att ta dig vidare och må bättre.

Det finns också en samtalsgrupp för unga tjejer och kvinnor i åldrarna 16 till 23 år som varit utsatta för olika former av våld (psykiskt, fysiskt eller sexuellt) i en nära relation.

Kostar det något att vända sig dit?

Hjälpen på Kriscentrum är kostnadsfri och personalen för inga journaler.

Kontakt:

Telefontid: Måndag till fredag kl. 11.00–12.00
Telefon: 046-359 50 71, det går även bra att få kontakt genom att skicka sms till nummer 073-432 58 42
Kriscentrum Mellersta Skånes webbsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window