Hesa Fredrik testas 7 mars kl. 15

Måndagen den 7 mars kl. 15 kontrollerar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,  att Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, fungerar. Denna kontroll sker alltid första måndagen var tredje månad. Den tuta som då ljuder kallas även Hesa Fredrik.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.

Bara ett test

Med tanke på omvärldsläget vill MSB betona att det är ett test.

Sprid informationen

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. Klockan 15.05 kommer signalen faran över, en signal på 30 sekunder.

Sprid gärna information om testet för att minska eventuell oro.

Läs mer på MSB:s webbplats där det också finns information på flera språk.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window