Hemvården jobbar för att skydda de mest utsatta

Hemvården i Eslöv jobbar för att alla brukare och personal ska känna sig trygga. För att skydda dem som är extra infektionskänsliga och tillhör riskgrupperna gör hemvården allt den kan för att förhindra att coronaviruset och covid-19 ska spridas.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun följer noga Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Precis som alltid följer vi vårdens basala hygienrutiner och all personal inom vården uppmanas att vara extremt noga med hygienen.

Alla är extra uppmärksamma

Anna Friberg verksamhetschef för hemvården
Anna Friberg är verksamhetschef för hemvården.

– Vi har sedan tidigare tydliga rutiner för hur vi ska hantera smittspridning, till exempel varje år i influensatider. De rutinerna följer vi även nu, säger hemvårdens verksamhetschef Anna Friberg.

All personal uppmanas att vara extra observanta på om de får förkylnings- eller influensasymptom och att i så fall sjukanmäla sig direkt.

Tydliga rutiner finns

– Naturligtvis är vi också extra uppmärksamma på sjukdomssymptom hos våra brukare. Skulle någon visa tecken på infektion i luftvägarna så kontaktar vi omedelbart sjuksköterska och informerar närmsta chef, säger Anna Friberg.

Skulle någon brukare eller personal drabbas av covid-19 följer hemvården de rutiner som kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska tagit fram.

Här hittar du viktiga länkar och information kring coronaviruset

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window