Hårt arbete ökar trivseln på Bergagården

Äldreboendet Bergagården i Eslöv är på god väg att återskapa sitt förtroende. Efter uppgifter om missförhållanden under sommaren 2021 har boendets personal och den nya chefen jobbat hårt för att öka trivseln.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Jag trivs så bra här. Det är så fin personal, de gör allt för en. Man kan inte ha det bättre.

Britt Svensson, 93 år, har bott på Bergagården i fyra år och är tacksam varje dag för att hon slipper bo själv i lägenheten i Marieholm.

Britt Svensson på Bergagården.
Britt Svensson bor på Bergagården och trivs väldigt bra.

På Bergagården har Britt Svensson fått ett sammanhang och slipper sitta ensam. Nu kan hon delta i aktiviteter men också sitta i favoritfåtöljen och virka.

”Här är jättebra”

Även Gunvor Greif stortrivs på Bergagården.

– Och då är jag egentligen väldigt bortskämd. Här är jättebra, säger Gunvor Greif som fyllt 100 år och har ett långt yrkesliv som anställd vid Svenska akademiens ordboksredaktion bakom sig.

Hon har bott här i tre år och gillar att ha sina egna möbler och sin egen tv i lägenheten. Hon håller kontakten med barn och barnbarn via Skype.

Birgit Theander och Gunvor Greif, som nyligen fyllt 100 år och som också trivs väldigt bra på Bergagården.
Birgit Theander och Gunvor Greif, som nyligen fyllt 100 år och som också trivs väldigt bra på Bergagården.

Bergagården Lex Sarah-anmäldes

Men Bergagården har inte alltid haft det bästa av rykten. Under sommaren 2021 framkom flera missförhållanden på boendet och den dåvarande chefen gjorde en lex Sarah-anmälan om sin egen verksamhet.

Sedan i höstas är Birgit Theander chef och hon jobbar tätt ihop med Petra Larsson som är ny administratör på boendet.

– Efter pandemin var det många rutiner som behöver arbetas in igen, till exempel aktiviteter, utevistelse och gemensamma måltider. Vi har behövt börja om från ruta ett, säger Birgit Theander om den turbulens som varit på boendet.

Jobbar hårt för en förändring

I samband med att missförhållandena blev kända genomförde kommunen även en utbildningsinsats bland de anställda för att öka kompetensen.

Bergagården har 48 platser fördelade på fem avdelningar. Om man inte räknar med de timanställda är de runt 50 personer som jobbar på boendet.

– Sedan jag började har vi jobbat tillsammans för att ta fram nya mål och stärka vi-känslan bland personalen. Alla som jobbar här ska känna att vi hjälps åt, även över avdelningsgränserna, och skapar den bästa kvalitet vi kan för våra brukare.

Var sugen på en utmaning

Birgit Theander kommer närmast från ett privat vårdföretag där hon bland annat jobbat med kvalitetskontroll. Innan dess har hon varit anställd i bland annat Kävlinge kommun. När hon fick jobbet var hon väl medveten om de problem som fanns på Bergagården.

– Jag tvekade inte. Jag gillar en utmaning och jag ville vara på en arbetsplats där jag kan stanna och se den blomstra.

Petra Larsson, administratör, och Birgit Theander, chef för Bergagården.
Petra Larsson, administratör, och Birgit Theander, chef för Bergagården.

Svårt att rekrytera personal

Birgit Theander är dock noga med att påpeka att det tar minst ett år att uppnå ihållande förändring på en arbetsplats, men att Bergagården är på god väg.

Precis som inom äldreomsorgen i stort så har Bergagården svårt att rekrytera personal. 95 procent av de anställda har utländsk bakgrund och språkförbistring har varit ett problem. Både Birgit Theander och Petra Larsson uppger dock att det blivit bättre.

– För det allra mesta går det bra, visst kan det bli stavfel men det får man nog leva med, säger Petra Larsson.

Boende känner sig trygga

I de mätningar som gjorts av kvaliteten på Bergagården har boendet flera resultat som är nära genomsnittet för övriga boenden i kommunen.

Bland annat uppger 89 procent att de får ett bra bemötande och 83 procent känner sig trygga. Dessa siffror är bara några få procentenheter lägre än snittet.

– Det finns mycket att jobba med, men Bergagården är på god väg att bli en trevlig och stabil arbetsplats, säger Birgit Theander.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window