Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan du ansöker.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det här titta Pensionsmyndigheten på vid bedömningen av vem som har rätt till bostadstillägg
Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt kan du i regel inte få något bostadstillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar.

Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.

Du ansöker enklast genom Pensionsmyndighetens webbtjänst

Du som är nära anhörig till någon som inte själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se.

På Pensionsmyndihetens webbplats kan du enkelt kolla om du eller en anhörig har rätt till bostadstillägg

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window