Håll i och håll ut – läget är oerhört allvarligt

Smittspridningen av covid-19 i Skåne fortsätter och sjukhusinläggningarna ökar. Därför måste vi alla fira nyår på ett sätt som inte bidrar till att smittan sprids ytterligare.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Sett till folkmängd har Skåne nu en högre belastning än Stockholm och Västra Götalandsregionen. Region Skåne har sedan 29 december aktiverat krislägesavtalet. Det innebär att redan ansträngd personal kan behöva arbeta 48 timmar i veckan för att kunna ta hand om det ökande antalet svårt sjuka patienter.

Antalet väntande patienter ökar varje dag, den så kallade vårdskulden växer hela tiden.

Vaccinationer har startat i liten skala, men det dröjer lång tid tills de flesta av oss har fått vaccin.

Sök vård om du är sjuk!

Det är viktigt att betona att du, trots det ansträngda läget, ska söka vård om du har symptom på någon sjukdom eller om du har en känd sjukdom som du behöver vård för. Det finns vård för den som behöver.

Vad kan var och en av oss göra?

För att hindra ytterligare smittspridning får vi inte slappna av. Vi måste fortsätta att följa de nationella råden och hålla oss till den lilla kretsen av de närmaste. Och vaccinera oss när vi får möjlighet – för att skydda oss själva och andra. Vaccin gör det möjligt för oss att leva våra vanliga liv.

Nyår får vi i år fira på ett annat sätt – för allas skull. Fira med de allra närmaste eller fira utomhus på avstånd. Ordna inte stora fester och tacka nej till stora fester. Skjut inte raketer, hamna inte på akuten.

Ett nyårslöfte vi alla borde ha i år är att minska smittspridningen.

Flest smittade under 50 år

De tre senaste veckorna har cirka 9 000 testats positiva i Skåne. Varje vecka. Åldersgruppen 10–19 minskar något, annars finns en ökning i alla åldersgrupper, där 30–39 och 40–49 uppvisar högst andel positiva test.

Vaccinering har börjat

Vaccinationerna är igång i Skåne. De startade i Helsingborg den 27 december. Nu vaccineras boende på 15 vård- och omsorgsboenden i Malmö. Lund och Kristianstad startar nästa vecka. Därefter följer övriga kommuner.

De mest utsatta först

Under förutsättning att planerade vaccinleveranser anländer, kommer samtliga skånska vårdcentraler att kunna beställa vaccin från vecka 2 och inleda vaccination av de planerade första prioriterade grupperna.

Sammanfattningsvis

Det finns ett stort ljus i tunneln tack vare vaccin, men det kommer att ta tid. Nu måste vi alla hålla i och hålla ut, hålla händerna rena och hjärtat varmt. Var rädd om dig!

Vill du veta mer?

Region Skåne: Presskonferens från Region Skåne 30 december – YouTube

Region Skåne: Fira säkert med de allra närmaste

Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Eslövs kommuns samlade information: Coronaviruset och covid-19 – Eslövs kommun (eslov.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window