Håll i, håll ut, läget är fortfarande allvarligt

Den smittsammare brittiska mutationen av covid-19 har nått Skåne och den tredje smittvågen finns nu i Stockholmsområdet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vecka 8 upptäcktes i Skåne 2 900 nya smittade. Smittskydd Skåne ser för närvarande ingen ökning av antalet smittade men ingen tydlig nedgång heller. Det är oroande, eftersom många smittade i Skåne bär på den smittsammare mutationen från Storbritannien och en tredje smittvåg nu har fått fäste i Stockholmsområdet. Hittills har sammanlagt 112 000 skåningar smittats av covid-19.

Alla från 18 år kallas till vaccination

Med start första veckan i mars skickar Region Skåne informationsbrev till alla skåningar som är födda 1956 eller tidigare. Det betyder att personer som redan bokat eller hunnit bli vaccinerade kan bortse från informationen i brevet.

I första utskicket får de äldsta – 85 år och uppåt – brev med erbjudande om vaccin mot covid-19. Breven skickas i omgångar för olika åldersintervall. Andra veckan i mars får alla från 76 till 84 år sina brev.

Kostnadsfritt och frivilligt

Vaccinationen är ett erbjudande och kostar inget. Region Skåne har gott om bokningsbara tider och man har god tid på sig att boka vaccination. Alla kommer att kunna boka en lämplig tid.

Fakta/Tidplan

Då ska skåningarna erbjudas vaccin mot covid-19, enligt Folkhälsmyndighetens prioriteringsordning:

Fas 1 – startade i januari/februari

• Boende och personal vid särskilda boenden för äldre
• Personer som får hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnad och deras hushållkontakter
• Personal inom kommunal omsorg som arbetar nära dessa grupper

Fas 2 – startar i mitten av mars

• Personer 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först
• Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
• Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
• Personer med insatser enligt LSS (lagen om stöd och service) eller som har personlig assistans
• Personal inom vård och omsorg som arbetar patientnära

Fas 3 – startar i april

• Personer i åldern 60–64 år
• Medicinska riskgrupper under 65 år som definieras av Folkhälsomyndigheten
• Personer som har svårt att följa smittskyddsåtgärder

Fas 4 – startar i maj

• Personer 18–59 år

Oro för att tredje smittvågen sprider sig

Folkhälsomyndighetens prognos som sträcker sig fram till den 31 maj visar att riskerna för en tredje våg av covid-19 är stora om inte regleringar och rekommendationer följs.

Vaccineringarna som kommit igång minskar risken för allvarlig sjukdom och död, men inte smittspridningen i befolkningen på kort sikt.

Håll i och håll ut – var rädd om dig och dina medmänniskor!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window