Gymnasiet återgår delvis till närundervisning efter påsklovet

Efter påsklovet, med start tisdagen den 6 april, ska minst två tredjedelar av gymnasieeleverna vid Carl Engström-skolan återgå till närundervisning på plats i skolan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

För att minska trängsel och därmed risk för spridning av coronaviruset, ska en tredjedel åt gången ha fortsatt fjärrundervisning till och med den 19 april.

Bakgrunden är nya rekommendationer från Smittskydd Skåne.

Beslutet har tagits av Claus-Göran Wodlin i egenskap av ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det är ett så kallat ordförandebeslut som de högsta politikerna kan fatta om något är så brådskande att det inte går att invänta att hela nämnden ska samlas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window