Gymnasieelever i Eslöv erbjuds att hämta matlåda

Från den 14 april erbjuds alla gymnasieelever som bor i Eslövs kommun att hämta matlådor på utvalda skolor och förskolor. Matlådorna kan beställas av samtliga gymnasieelever i kommunen, det vill säga även de elever som studerar i en annan kommun men bor i Eslöv.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Anledningen till beslutet är att gymnasieskolorna bedriver distansundervisning och eleverna därmed inte får tillgång till den lunch som de i vanliga fall erbjuds på sin skola.

Viktigt med en ordentlig lunch

– Vi förväntar oss att eleverna ska sköta sitt skolarbete hemma och då är en ordentlig lunch en viktig del av deras skoldag, säger Lena Planken, avdelningschef för gymnasie- och vuxenutbildningen i Eslövs kommun.

I matlådan erbjuds varm mat och grönsaker. Den kan hämtas på skoldagar mellan kl. 11.00 och 13.00 på respektive skola eller förskola från och med första skoldagen efter påsklovet.

De skolor och förskolor där matlådor erbjuds:

 • Källebergsskolan/Nya östra skolan (f.d. Bergaskolan)
 • Norrevångsskolan
 • Marieskolan
 • Flyingeskolan
 • Ölyckeskolan
 • Harlösa skola
 • Stehagskolan
 • Östra strö skola
 • Billinge förskola
 • Bokebo förskola
 • Sockertoppens förskola

Läs mer om hur du som elev beställer matlådor

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window