Grattis till årets miljöpristagare

Eslövs miljöpris 2021 delas mellan Britta Levin, Hultseröds trädgårdar, och Olof Bauer, Holmby. De uppmärksammas för sina arbeten med att gynna pollinatörer, som bin och fjärilar, och den biologiska mångfalden.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Miljöpriset till Britta Levin och Olof Bauer delades ut på årets prisgala i Medborgarhuset.

Miljöpriset delas årligen gemensamt ut av Eslövs kommun, Skånska Dagbladet och Kraftringen. Privatpersoner, företag, organisationer och föreningar kan nomineras.

Årets pristagare gynnar pollinatörer

Den gemensamma nämnaren för årets pristagare är att de på olika sätt bidrar till att gynna den biologiska mångfalden. Deras olika insatser gynnar de viktiga pollinatörerna som är en förutsättning för vår livsmedelsproduktion.

Årets pristagare är Britta Levin som driver Hultseröds trädgårdar och Olof Bauer som har en grustäckt i Holmby.

Britta Levin prisas för sin blomsterodling

Britta Levin odlar snittblommor och gör buketter och blomsterarrangemang i Norra Hultseröd i Billinge. Genom att odla snittblommor lokalt gynnas pollinatörer, fjärilar och småfåglar.

Britta Levin visar på ett föredömligt sätt att det går att driva företag tillsammans med naturen. I hennes ekologiska blomsterträdgård på Hultseröds Trädgårdar skapar hon trivsel för många, såväl människor som pollinatörer, fjärilar, småfåglar och mikroorganismer trivs i, under och runt omkring odlingsbäddarna. De frön Britta Levin sår i människors medvetande och de naturvärden hon skapar i sin verksamhet gynnar inte bara oss som lever här och nu, även kommande generationer kommer att kunna skörda nytta av dem.

Olof Bauer delar priset

Efter att ha avslutat sin verksamhet med grustäkt i Holmby upplät Olof Bauer mark för att genomföra åtgärder som gynnar vilda bin. I dag är området en av kommunens viktigaste platser för vildbin med 45 noterade arter varav flera är hotade. Sandbackarna har även blivit boplatser åt backsvalor.

Efter avslutad täktverksamhet på sin fastighet i Holmby har Olof Bauer upplåtit mark för åtgärder som gynnar vilda bin. Även backsvalor hittar numer boplatser i de sandiga markerna.
Åtgärderna i den gamla grustäkten har bidragit till att gynna den biologiska mångfalden i Eslövs kommun. Det gynnar i sin tur inte bara oss som lever här och nu, även kommande generationer kommer att få nytta av de ekosystemtjänster som Olof Bauers skapar förutsättningar för idag.

Eslövs miljöpris delas ut varje år

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window