Gratis kollektivtrafik för seniorer kan bli verklighet

Snart kan alla kommuninvånare som fyllt 70 år få åka gratis inom kommunen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

med tåg, regionbussar och stadsbussar inom kommunen
Från sommaren kan alla i Eslövs kommun som fyllt 70 år få åka gratis med tåg, regionbussar och stadsbussar inom kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har sagt ja till att gå vidare med planerna. Nu ska ärendet vidare till kommunfullmäktige. Vid ett ja även där kan Eslövs äldre få möjlighet att åka gratis med tåg, regionbussar och stadsbussar inom kommunen med start i sommar.

Ökad livskvalitet för våra äldre

– Att införa gratis resor just för seniorer handlar om att öka livskvaliteten för äldre människor. Ett seniorkort kan motverka isolering och möjliggör ett ökat socialt välbefinnande, säger Anna Vilander, trafikingenjör, som utrett frågan.

Kostar ungefär två miljoner kronor om året

Kommunen beräknar att resorna kommer att kosta ungefär två miljoner kronor årligen, om förslaget går igenom i kommunfullmäktige.

Alla resor med seniorkortet registreras och kommunen betalar kostnaden i efterhand varje kvartal.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window