Gratis kollektivtrafik för dig som fyllt 70 år

Från den 1 september kan du som är 70 år eller äldre åka gratis med kollektivtrafiken inom Eslövs kommun. – Vi vill att våra äldre ska få ökad livskvalitet och kunna ta sig till den service som finns i kommunen. Genom gratis resor med lokaltrafiken, regionbussar och tåg får äldre en större möjlighet att röra sig tryggt i vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Från 1 september kan alla Eslövsbor som fyllt 70 år åka gratis med tåg, regionbussar och stadsbussar inom kommunen
Från 1 september kan alla Eslövsbor som fyllt 70 år åka gratis med med tåg, regionbussar och stadsbussar inom kommunen.

Alla som har rätt till det gratis seniorkortet kommer att få hem information från Skånetrafiken i samarbete med Eslövs kommun. Informationen skickas efter hand till alla som fyller 70 år.

Enligt avtalet mellan Eslövs kommun och Skånetrafiken gäller erbjudandet dig som fyllt 70 år och är folkbokförd kommunen.

Enhälligt beslut av fullmäktige

Satsningen har godkänts enhälligt av kommunfullmäktige och beräknas enligt Skånetrafiken att kosta kommunen ungefär 1,6 miljoner kronor under 2020. Alla resor med seniorkortet registreras och kommunen betalar kostnaden i efterhand varje kvartal.

Beslutet i fullmäktige togs redan i januari men har dröjt på grund av situationen med coronaviruset.

Avsikten är att motverka isolering för de äldre. Samtidigt tillhör alla som fyllt 70 år riskgruppen för viruset så det är oerhört viktigt att fortsätta vara rädda om varandra, hålla avstånd och att den som har några som helst förkylningssymtom stannar hemma.

Seniorbiljetten är personlig

Avtalet mellan kommunen och Skånetrafiken förlängs automatiskt med ett kalenderår i taget om det inte sägs upp av någon av parterna sex månader i förväg.

Seniorbiljetten är personlig och passageraren ska kunna uppvisa giltig legitimation om en förare eller kontrollant begär det.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window