God ekonomi för Eslövs kommun

Under tisdagens möte med kommunstyrelsen redovisades och godkändes kommunens delårsrapport. Läget ser bra ut. Kommunen får ett överskott 2019 och klarar de finansiella målen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Läget ser gott ut med ett prognostiserat resultat på 26,4 miljoner kronor. Vi klarar de finansiella målen och det överskott vi ska ha enligt dessa, även om en del nämnder har ett underskott, berättar Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nämnderna visar sammanlagt ett underskott på 16,4 miljoner kronor, varav 13,4 miljoner finns hos vård- och omsorgsnämnden.

– Även om vi får ett bra resultat i år måste varje nämnd vara sparsam och fortsätta att arbeta med sin budget för att vara så nära balans som möjligt. Annars blir det svårt inför nästa år, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) och kommunstyrelsens första vide ordförande Catharina Malmborg (M) framför Eslövs stadshus.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) och kommunstyrelsens första vide ordförande Catharina Malmborg (M).

Tilläggsanslag 2019

Bland de tilläggsanslag som kommunstyrelsen godkände finns 5 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden på grund av ökat antal äldre. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får 5,8  miljoner kronor till tillkommande hyror för de nya lokalerna inom Carl Engström-skolan.

Ny lag berör koncernen

Enligt ny lagstiftning ska kommunkoncernen – kommunens organisation, Eslövs Bostads AB, Eifab och Merab – totalt sett ha ett överskott. Det ska också finnas likviditet som motsvarar löpande kostnader och en soliditet på minst 30 procent.

På nästa möte med kommunfullmäktige den 28 oktober ska fullmäktiges ledamöter ta ställning till delårsbokslutet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window