Gatubelysningen kontrolleras i Eslöv och alla byar

Just nu testar Vattenfall gatubelysningen i Eslövs tätort och i alla våra byar. Arbetet kommer att pågå under november månad.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det betyder att gatlyktorna i respektive område kommer att vara tända dagtid för att eventuell trasig belysning ska kunna hittas och åtgärdas.

För att minimera elförbrukningen har Eslövs tätort, där det finns flest belysningsstolpar, delats in i sex olika områden som tänds och släcks efter hand som de kontrolleras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window