Fortsatt bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan

Det är fortsatt låga grundvattennivåer i Billinge och Stockamöllan och bevattningsförbudet sedan den 13 juli gäller därför fortfarande.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det har snart gått två månader sedan VA SYD utfärdade bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan. De båda orterna får sitt dricksvatten från grävda brunnar där vattennivån sjönk kraftigt under den torra sommaren. De regnmängder som har fallit under augusti har inte varit tillräckliga utan det krävs mycket mer regn för att stabilisera vattennivån.

Gäller även annat som kräver vatten

– Regnet som faller fördelas ut på stora ytor. Det kommer att ta lång tid innan vattnet i våra brunnar har stigit till normal nivå, säger Lars Alm, enhetschef på dricksvattenavdelningen på VA SYD.

I bevattningsförbudet ingår inte bara bevattning med slang och spridare utan även högtryckstvätt och andra vattenkrävande aktiviteter.

Vattenreservoar i Billinge

Sedan slutet på juli kör VA SYD dagligen med tankbil för att fylla på vattenreservoaren i Billinge. Lars Alm räknar med att fortsätta med detta i flera veckor.

Mobil reservoar i Stockamöllan

I Stockamöllan finns ingen reservoar att fylla på men VA SYD har placerat ut en mobil reservoar som kan kopplas på ledningsnätet om vattennivån sjunker ytterligare.

– Vi gör allt vi kan för att våra kunder ska ha vatten i kranen. Vattenförbrukningen i Billinge och Stockamöllan ligger på stabila nivåer och vi uppmanar våra kunder att fortsätta använda vattnet klokt, säger Lars Alm.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window