Fortsatt bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan – nu finns mobil reservoar även i Stockamöllan

Den mobila reservoaren kommer att behöva fyllas på ofta för att räcka till den dagliga vattenförbrukningen. Det är viktigt att bevattningsförbudet följs och att alla fortsätter att använda vattnet klokt. 

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

VA SYD införde bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan den 13 juli. Anledningen är låga grundvattennivåer i brunnarna som förser de två orterna med dricksvatten.

Detta gör VA SYD

VA SYD fyller på vattenreservoaren i Billinge med hjälp av en tankbil flera gånger i veckan. Vattenmängden räcker endast till det nödvändigaste i hushållet.

I Stockamöllan finns ingen reservoar men tisdagen den 31 juli kommer VA SYD att placera ut en mobil reservoar som kopplas på ledningsnätet.

Den mobila reservoaren kommer att behöva fyllas på ofta för att räcka till den dagliga vattenförbrukningen. Det är viktigt att bevattningsförbudet följs och att alla fortsätter att använda vattnet klokt.

– Vi ser att kunderna har hörsammat förbudet och det är vi tacksamma för. Vi gör allt vi kan för att våra kunder ska ha vatten i kranen, men alla behöver hjälpas åt att hushålla med vattnet, säger Joel Olthed, avdelningschef på VA SYD.

Detta innebär förbudet

Bevattningsförbudet gäller tillsvidare och betyder att:

  • det är förbjudet att använda vattenslang
  • det är förbjudet att använda  spridare
  • det är förbjudet att använda högtryckstvätt
  • det är förbjudet att på annat sätt använda dricksvatten i större mängd.

Dricksvattnet ska prioriteras till mat, dryck och hygien.

Läs om VA SYD

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window