Första spadtaget för Stora torg!

Det första symboliska spadtaget har nu tagits för ombyggnaden av Stora torg i Eslöv. Därmed är det ambitiösa arbetet igång med att utveckla Eslövs centrum för framtidens utmaningar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Första spadtaget för ombyggnaden av Stora torg togs av Sevim Mehmet Stadskärneföreningen, Malin Gunnarsson projektledare, Janet Andersson samhällsbyggnadsnämnden, Bengt Andersson samhällsbyggnadsnämnden, Johan Andersson kommunalråd, Catharina Malmborg kommunalråd, Linus Andersson platschef samt Marcus Rydetoft arbetschef.
Första spadtaget för ombyggnaden av Stora torg togs av Sevim Mehmet Stadskärneföreningen, Malin Gunnarsson projektledare, Janet Andersson miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Bengt Andersson miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Johan Andersson kommunalråd, Catharina Malmborg kommunalråd, Linus Andersson platschef samt Marcus Rydetoft arbetschef.

– Det här är en spännande dag och väldigt inspirerande att bygget nu kommit så långt att vi kan se att det verkligen händer något här i vårt fina centrum, sa kommunalråd Johan Andersson (S) som var en av åtta representanter för Eslövs kommun, handlarna i centrum och byggentreprenören som höll i de symboliska spadarna.

Övriga premiärgrävare var Stadskärneföreningens ordförande Sevim Mehmet som representerar handlarna i centrum, kommunalråd Catharina Malmborg (M), miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bengt Andersson (M), nämndens förste vice ordföranden Janet Andersson (S) samt byggentreprenören Älmby Entreprenad AB:s representanter Linus Andersson och Marcus Rydetoft.

Invigs delvis till midsommar

Stora torg står i fokus för centrumombyggnaden och ska utvecklas till en plats för möten och upplevelser där människor i alla åldrar ska kunna koppla av och umgås.

Redan om fem månader, lagom till midsommar, är planen att Köpmansgatan på torgets östra sida ska vara klar och uteserveringarna kunna öppna.

Delar av torget är redan inhägnat och bygget går igång omedelbart.

– Vi börjar med det som ska bli ett vattenspel eftersom det ska grävas för ledningar och därefter gjutas i flera nivåer. Parallellt sätter vi även igång arbetet i Stationsgränd där det bland annat ska sättas ny belysning och det gula markteglet ska läggas, berättar platschef Linus Andersson.

Sex nya träd planteras

Kommunens projektledare Malin Gunnarsson berättar att vissa träd på torget måste ersättas och andra kommer att flyttas.

– Fyra träd måste fällas men vi kommer i gengäld att plantera sex nya. Den natursten som i dag ligger på torget ska bytas ut mot samma gula marktegel som ska hålla ihop hela Eslövs stadskärna, men inga stenar kommer att slängas. Istället kommer de att antingen återanvändas vid ombyggnaden eller sparas för andra byggprojekt i kommunen.

Byggs i två etapper

Förutom att uteserveringarna längs Köpmansgatan och utanför Hotell Stensson ska kunna öppna redan till midsommar, planeras att hela den första etappen ska vara klar vid årsskiftet 2020/2021.

Då startar etapp två som omfattar Östergatan och Västergatan vid torget. Årsskiftet 2021/2022 ska även den delen vara klar.

Intresset från media var sort vid första spadtaget. Här intervjuas kommunalråd Johan Andersson av radions Hans Sillén.
Intresset från media var stort vid första spadtaget. Här intervjuas kommunalråd Johan Andersson av radions Hans Zillén.

Många har deltagit i dialogen

Kommunalråd Johan Andersson påminner om att många har deltagit i planeringen av centrumombyggnaden. Redan 2015 hölls öppna dialogmöten dit alla som ville var välkomna. 650 Eslövsbor, näringsidkare och fastighetsägare deltog i mötena och bidrog med åsikter och idéer.

Planen för centrumutvecklingen antogs av kommunfullmäktige 2016.

– Stora torg är en viktig del i utvecklingen av hela stadskärnan, säger Johan Andersson.

Handlarna positiva till ombyggnaden

Stadskärneföreningens ordförande, Sevim Mehmet håller med. Stadskärneföreningen är en samverkansorganisation för fastighetsägare, handlarna i centrum och Eslövs kommun.

– Vi är positiva till ombyggnaden och ser fram emot resultatet. Samtidigt kommer byggtiden att innebära påfrestningar under en period. Det ställer krav på tydlig information både till oss näringsidkare och till våra kunder, säger Sevim Mehmet.

På webbplatsen storatorg.eslov.se kan du följa ombyggnaden av Eslövs centrum

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window