Förskolebarn i Eslöv jobbar med UNICEF

Barn och personal i sju förskolor i Eslövs kommun hjälper UNICEF att ta fram ett läromaterial om barnkonventionen.

Förskolorna Dannemannen, Karlavagnen, Kunskapshuset, Munkebo, Skogsgläntan, Sockertoppen och Västerbo har haft besök av personal från FN:s barnrättsorganisation UNICEF i Stockholm.

Symboler, färger och teckningar ingår i det nya undervisningsmaterialet om barnkonventionen.

Gör ett fantastiskt jobb

Tillsammans med två anpassade grundskolor i Stockholm har förskolorna i Eslöv valts ut att vara med och skapa materialet för barn och elever.

– Det är roligt att komma ut och se hur olika förskolor jobbar med barnkonventionen. Barnen och pedagogerna gör ett fantastiskt jobb, säger UNICEF:s projektledare Anna Strandberg och Jenny Eriksson.

Lyfter barns rättigheter

UNICEF har valt att arbeta med just förskolorna i Eslövs kommun eftersom personalen här har varit drivande i arbetet att lyfta barns rättigheter.

– Vi har haft samarbete med UNICEF och arbetat med rättighetsbaserad förskola sedan 2013. När vi fick frågan om att vara med i det här projektet svarade vi självklart ja. Vi tycker att det har saknats utbildningsmaterial som är anpassat för de yngre barnen, säger Mia Östlund, rektor på Munkebo och Sockertoppens förskola.

Ökar kunskapen om barnkonventionen

Målet är att öka kunskapen om barnkonventionen och erbjuda ett praktiskt arbetsmaterial för både barn och vuxna i förskola och anpassad grundskola.

Projektet är inne på sitt andra av totalt tre år.

Barnen som är med och skapar arbetsmaterialet är mellan ett och fem år. Bland annat används olika figurer som utgångspunkt för att prata med barnen om deras olika rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

Förskolebarnen i Eslöv får lära sig mer om sina rättigheter.

Lek och allvar

Eftersom mycket handlar om barns rätt till delaktighet och inflytande är det viktigt att de är med och tar fram undervisningsmaterialet. Det ska präglas av en lekfullhet och är en kombination av digitalt material och traditionella undervisningsmetoder, där musik, bilder och tecken ingår.

– Barnen tycker att det är roligt och det är spännande att följa barnens ökade förståelse för sina rättigheter. Även pedagogerna tycker det är spännande att vara med och skapa ett läromaterial, säger Mia Östlund.

Kan användas i hela landet

Materialet ska kunna användas gratis av förskolor och anpassade grundskolor i hela Sverige. Det kommer att spridas via UNICEF Sverige till hela landet. På sikt ska det dessutom kunna användas internationellt.

UNICEF:s besök i Eslöv avslutades denna gång med ett rättighetsråd på Munkebo förskola. Pedagoger från de olika förskolorna träffades och utbytte erfarenheter.

UNICEF för alla barn

Detta är barnkonventionen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window