Föreningar erbjuds träningstider på Berga idrottsplats

Med den ihållande torkan och förbud att ta ytvatten till bevattning, har många fotbollsföreningar i Skåne och i Eslövs kommun svårt att hålla sina planer igång. Nu erbjuds föreningar i Eslövs kommun som inte kan använda sina planer till spel och träning att boka in sig på Berga idrottsplats.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vi har fått signaler från fotbollsföreningar som på flera håll i kommunen inte har möjlighet att använda fotbollsplanerna på grund av torkan. Länsstyrelsen Skåne införde tidigare i juli förbud mot att ta vatten ur åar, sjöar och bäckar för bevattning. Detta gör det i vissa fall svårt för föreningar att sköta planerna. Det råder än så länge endast bevattningsförbud med dricksvatten i Billinge och Stockamöllan, men övriga områden i kommunen uppmanas av VA SYD att vara fortsatt sparsamma med vattnet, eftersom läget i Skåne är allvarligt.

Samarbete för att spara vatten

Det är nu viktigt att vi hjälps åt så gott vi kan, så att dricksvattnet räcker till både människor och djur i kommunen. Därför erbjuds nu fotbollsföreningar, som inte kan använda sina egna planer när säsongen drar igång, att boka in sig på naturgräsplanen, konstgräsplanen och konstgräshallen på Berga. På detta sätt kan vi samarbeta på de ytor som finns tillgängliga, och samtidigt hjälpas åt att vara sparsamma med vattnet.

Måndagen den 30/7 har det gått ut information till berörda föreningar, som bokar planerna genom bokningsservice på http://friwebb.eslov.se/bokning/

Frågor kring bevattning med ytvatten hänvisas till Länsstyrelsen Skåne, 010-224 10 00 eller skane@lansstyrelsen.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window