Fördelar som lockar inflyttare att välja Eslövs kommun

Närheten till natur och rekreation. Bra boende och attraktiva huspriser i kombination med bra pendlingsmöjligheter. Det är de fördelar som lockar inflyttare att välja Eslövs kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

22 procent av alla som flyttade till Eslövs kommun 2019 och 18 procent av dem som valde att flytta härifrån, har deltagit i en enkätundersökning.

De fick svara på frågor om varför de valt att flytta till respektive från Eslövs kommun. Bland annat varifrån respektive vart de flyttat, och vad de tycker om Eslöv ur olika aspekter.

En bra plats att leva på

83 procent av inflyttarna är ganska eller mycket nöjda med Eslöv som en plats att leva och bo på.

79 procent anser att det finns bra framtidsutsikter i Eslövs kommun och 75 procent tycker att här finns ett bra utbud av affärer och service.

23 procent uppger att det viktigaste skälet till att de flyttat till Eslövs kommun är att de vill komma närmare familj och vänner. Det gäller främst de yngre inflyttarna upp till 35 år och de äldre från 55 år och uppåt.

Återvänder till Eslövs kommun

Att flytta ihop med en partner är ett viktigt skäl att välja Eslöv som anges av 15 procent av inflyttarna. Det är även ett viktigt skäl till att flytta ifrån vår kommun. 21 procent flyttar ut för att bo ihop med en partner.

22 procent av de inflyttare som svarat på enkäten hade tidigare bott i Eslöv kommun och väljer alltså att återvända. Av utflyttarna återvänder 24 procent till en kommun de tidigare bott i. Främst är det Lund, Malmö eller annan skånsk kommun som lockar de som lämnar Eslövs kommun.

Mycket eller ganska nöjda med Eslöv

Utflyttarna anser ofta att Eslöv har mindre bra utbud av affärer och service samt utbud av kultur och nöjen. De anger sämre framtidsutsikter och arbetsmarknad som ett skäl att flytta från Eslövs kommun.

58 procent av utflyttare uppger att de var ganska eller mycket nöjda med Eslöv som en plats att leva och bo på.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window